I Socialdemokraternas verkställande utskott sitter LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Handels ordförande Susanna Gideonsson är suppleant.

Frågan är vilken betydelse det har haft för det som har hänt i LO kring frågan om ändrad arbetsrätt.

– Det är uppenbart att det har tagits hänsyn till regeringen och Socialdemokraterna. Om LO går med på att ändra arbetsrätten kan Stefan Löfven hänvisa till den uppgörelsen och slipper ta en egen svekdebatt, eller att riskera att Vänsterpartiet hotar med misstroendeförklaring i riksdagen, säger en källa Kommunalarbetaren talat med.

Kommunalarbetaren har försökt kartlägga hur det gick till i LO när det blev avhopp i LAS-förhandlingarna och vad som hände efteråt. Ett flertal källor ger en samstämmig bild av ett spel som har upprört många.

En liten grupp i LO har i hemlighet agerat för att nå en avsiktsförklaring med Svenskt Näringsliv om hur arbetsrätten ska förändras.

Gruppen består av LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, Handels avtalssekreterare Per Bard och Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i Stefan Löfvens gamla förbund IF Metall.

(Texten fortsätter nedan)

Sedan i maj har de haft förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Mötena har omgärdats med stort hemlighetsmakeri. Det har inte varit känt var och när träffarna ska äga rum.

En grupp jurister ledd av Erland Olauson som opartisk ordförande har tagit fram juridiska underlag till parterna för frågor som har varit uppe i förhandlingen.

I gruppen har även ingått Dan Holke, chef för LO-TCO rättsskydd, Martin Wästfelt och senare Malin Wulkan från PTK (som företräder akademiker och tjänstemän i förhandlingarna) samt två jurister från Svenskt Näringsliv.

Tidningen Arbetet kan berätta att Torbjörn Johansson har suttit vid själva förhandlingsbordet tillsammans med LO:s enhetschef Tommy Andersson.

Kommunals ordförande Tobias Baudin är upprörd över att han inte har fått någon information om att det har pågått förhandlingar sedan i maj.

På direkta frågor har han under hösten fått till svar att inga förhandlingar pågår och det inte finns något att rapportera.

Tobias Baudin.
Tobias Baudin.

Inte heller Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint och Peter Sjöstrand, Målarnas vice ordförande och förhandlingschef, har fått veta något. Detta trots att de har utsetts av avtalsrådet att ingå i LO:s förhandlingsdelegation om omställning och kompetensutveckling som också har kommit att handla om anställningsskyddet i stort.

Det var enligt uppgift till Kommunalarbetaren ett skäl till att Seko och Målarna blev så förbaskade när de vid ett möte med avtalsrådet fredag den 29 november fick information om att förhandlingar har pågått utan deras kännedom.

Innehållet i den föreslagna avsiktsförklaringen gjorde dem inte gladare.

I den står att begreppet saklig grund vid uppsägningar ska ersättas med något annat som i praktiken ger arbetsgivarna fria händer att göra sig av med vem man vill även om denne inte har misskött sig.

Enda begränsningen skulle kunna vara förbud mot diskriminering, inskränkningar i lag om till exempel rätt till studieledighet eller förtroendemannalagen som kan ge ett visst skydd för fackligt förtroendevalda.

De som var med vid mötet fick veta att det trots stor kritik inte var möjligt att ändra något i förslaget till avsiktsförklaring.

Förslaget fick hård kritik från Kommunal, Seko, Byggnads, Målarna och Fastighets vid LO:s styrelsemöte måndag den 2 december.

En ny version till avsiktsförklaring presenterades vid ett extra avtalsråd på kvällen samma dag. Det var inte förändrat till sitt innehåll men några formuleringar hade skrivits om.

Det är uppenbart att det har tagits hänsyn till regeringen och Socialdemokraterna. Om LO går med på att ändra arbetsrätten kan Stefan Löfven hänvisa till den uppgörelsen och slipper ta en egen svekdebatt.

Anonym källa till Kommunalarbetaren

Torsdag morgon den 5 december hade Tobias Baudin, Sekos ordförande Valle Karlsson och Byggnads ordförande Johan Lindholm ett allvarligt samtal med LO:s ordförande.

Enligt källor till Kommunalarbetaren förklarade de tre att de saknade förtroende för LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson och hans sätt att leda förhandlingarna.

För att rädda situationen föreslog de en omstart i förhandlingarna och att förhandlingsgruppen skulle utökas med företrädare för några förbund som skulle sitta med vid förhandlingsbordet för att garantera insyn.

Vid ett extra styrelsemöte senare samma dag sa LO:s ledning och en majoritet av ledamöterna nej till detta förslag.

Styrelsen fick veta att det nya förslag som presenterats vid avtalsrådet var en slutversion som inte gick att ändra på.

Och den fick höra att det var viktigt att enas med Svenskt Näringsliv om en avsiktsförklaring innan avtalsrörelsen drar igång efter årsskiftet. (LAS-förhandlingarna pausas då tills nya avtal är klara.) Annars fanns risk för att det inte skulle bli någon färdig överenskommelse om LAS, omställning och kompetensutveckling senast i september nästa år. 

Mötet slutade med att Kommunal, Seko, Byggnads, Målarna och Fastighets hoppade av LAS-förhandlingarna.

Men styrelsen beslöt att inte gå ut och berätta om avhoppen. Den ville vänta med det till nästa ordinarie styrelsemöte måndag den 16 december i hopp om en lösning fram till dess.

Några dagar senare hade någon ändå läckt till Ekot om sprickan. Och Tobias Baudin förklarade i Kommunalarbetaren att han saknade förtroende för LO:s ledning i LAS-förhandlingarna.

Torbjörn Johansson.

Svaret från LO:s ledning blev att förslaget till avtalsförklaring bara var ett arbetsgivarbud som LO ännu inte tagit ställning till, och därför var avhoppen från förhandlingarna en överreaktion. 

Det retade upp kritikerna ännu mer. 

– De ljög rakt ut. Från att ha försökt tvinga på oss en avsiktsförklaring som de sa inte gick att ändra på hade de nu, när nyheten var läckt till media, ändrat sin version så att vi i praktiken dumförklarades som inte förstod hur det hela hängde ihop, säger en källa till Kommunalarbetaren.

Vid en förhandling finns det ofta en liten förhandlingsdelegation som möter motparten vid förhandlingsbordet. Den rapporterar till den stora förhandlingsdelegationen eller styrelsen, som utan att träffa motparten ska fatta beslut om förslag i förhandlingarna kan accepteras eller inte.

I den processen har de som ingår i den lilla förhandlingsdelegationen en viktig roll. Deras uppgift är att hitta lösningar som kan leda till överenskommelser och avtal.

Då ingår också ibland att sätta press på den egna delegationen så att den är beredd att sälja ut saker och gå med på kompromisser som den från början inte tänkt sig. Utan denna press hade vissa förhandlingar kunnat pågå i all evighet.

Även de som nu har hoppat av LAS-förhandlingarna vet detta, och de har erfarenhet av att sätta press på styrelser och avtalsdelegationer för att kunna nå en överenskommelse eller få ett avtal i förhandlingar på hemmaplan.

– Men jag har under alla de år jag arbetat fackligt aldrig varit med om något liknande som nu i LO. Det har varit ett fulspel av värsta sort, säger en källa.

Frågan är då varför?

En förklaring som getts till Kommunalarbetaren är att LO-ledningen inte vill upprepa misslyckandet från förhandlingarna för tio år sedan om ett nytt huvudavtal. Detta avtal reglerar spelreglerna mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Jag har under alla de år jag arbetat fackligt aldrig varit med om något liknande som nu i LO. Det har varit ett fulspel av värsta sort.

Anonym källa till Kommunalarbetaren

Även då var frågan om anställningsskyddet uppe på förhandlingsbordet. Motståndet att försämra det var hårt hos vissa förbund i LO. Svenskt Näringsliv avbröt förhandlingarna med motiveringen att LO inte var tillräckligt kompromissvilliga.

Den här gången, säger källor till Kommunalarbetaren, vill LO-ledningen till varje pris få till en överenskommelse. 

Det kan också spela roll att det var LO som 2017 begärde förhandlingar om kompetensutveckling och bättre villkor vid omställning, inte minst för sjuka och arbetslösa.

Samtal med Svenskt Näringsliv har sedan dess pågått för att få igång sådana förhandlingar. Då har LAS-frågan på nytt kommit upp på bordet, och detta innan januariöverenskommelsen med hot om lagstiftning om parterna inte kan enas.

För förbund som Handels och IF Metall är det viktigt att få överenskommelser om omställning, kompetensutveckling, regler som begränsar inhyrning och hyvling där arbetsgivaren minskar anställdas sysselsättningsgrad istället för att säga upp dem.

Torbjörn Johansson har i Kommunalarbetaren sagt att han har uppfattat det som att LO-styrelsen var överens om att försämra anställningsskyddet för fast anställda för att tillfälligt anställda ska få bättre villkor. Och att han har agerat utifrån det mandatet.

Även PTK har haft ett avhopp (Lärarnas Riksförbund). Men där finns inte samma spänningar kring LAS-förhandlingarna som hos LO.

Medlemsförbunden har haft insyn i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. De har gett klartecken till att fortsätta förhandlingarna.

Förbunden som ingår i PTK:s förhandlargrupp har gett sina förhandlingschefer mandat att om de så finner lämpligt säga ja till en avsiktsförklaring med Svenskt Näringsliv. Detta väntas ske i dag.

Karl-Petter Thorwaldsson.

Medan LO är oenigt om vad avsiktsförklaringen innebär är så gott som alla PTK-förbund överens om att den är ett moraliskt åtagande om vad de fortsatta förhandlingarna i vår ska handla om.

Tidigare talades det om att parterna skulle komma överens om en principöverenskommelse. Men PTK fick igenom att byta namn till avsiktsförklaring för att undvika missförstånd om att det rör sig om ett bindande avtal.

En källa säger till Kommunalarbetaren att PTK i vår inte kommer att gå med på att röra begreppet saklig grund om inte arbetsgivaren går med på krav som ger bättre villkor för sjuka och tillfälligt anställda. Det måste i det läget bli en byteshandel där alla vinner något. 

I går, måndag 16 december, samlades LO-styrelsen till ett ordinarie möte. Då presenterades ytterligare ett nytt förslag till avsiktsförklaring. Det innehöll något mer luddiga skrivningar utan att något ändrats i sak.

Med tanke på tidigare läckor fick detta papper inte tas med ut ur rummet. Det samlades in efter tio minuter.

Kommunal, Seko, Fastighets, Målarna och Byggnads stod fast vid sina avhopp från förhandlingarna. 

– Inget nytt har hänt som har fått oss att ändra oss på denna punkt, säger Tobias Baudin till Kommunalarbetaren.

Pappers har redan tidigare förklarat att de inte vill vara med.

Nu blir det åtta förbund som fortsätter förhandlingarna i LO:s namn. 

Dessa förhandlingar är tänkta att inledas i maj efter att avtalsrörelsen är avslutad, om den då är det. Målet är att enas om en uppgörelse senast i september nästa år.

Men, LO-kongressen i juni nästa år kan sätta käppar i hjulen för LO:s fortsatta förhandlingar om LAS.

Vi fick stryk i dag, men kongressen står över LO-styrelsen. Den är LO:s högsta beslutande organ. Vi får se vad som händer i juni.

Anonym källa till Kommunalarbetaren

Efter måndagens styrelsemöte samlades Kommunal, Seko, Byggnads, Målarna och Fastighets till ett eget möte.

Dessa förbund funderar nu på hur de kan få kongressen att förbjuda LO att förhandla om saklig grund.

Det finns tankar om att de i en gemensam motion ska föreslå att kongressen beslutar att sätta gränser för vad LO ges mandat att förhandla om.

Till exempel kan det handla om att det inte skulle vara möjligt för LO att få träffa en överenskommelse om att ersätta eller ändra begreppet saklig grund vid uppsägningar.

Det som kan göra en sådan motion extra intressant är att de sex förbunden som nu står vid sidan av LO:s förhandlingar om arbetsrätten är i majoritet vid kongressen.

Varje förbund har en röst i LO-styrelsen oberoende av hur många medlemmar de representerar. Så Kommunal och de andra fem förbunden som inte vill vara med i förhandlingarna är i minoritet i styrelsen trots att de representerar majoriteten av LO:s medlemmar.

– Vi fick stryk i dag, men kongressen står över LO-styrelsen. Den är LO:s högsta beslutande organ. Vi får se vad som händer i juni, säger en källa till Kommunalarbetaren.