IF Metalls verkstadsklubb vid Volvo Lastvagnar i Umeå har dragit igång en facklig budkavle för att försvara anställningsskyddet i LAS.

Verkstadsklubben skriver i budkavlen att de vill samla fackföreningar i LO, TCO och Saco för ökad trygghet i anställningen.

Den riktar sig till de fackförbund som nu förhandlar om LAS med Svenskt Näringsliv och till regeringen, C och L som i Januariöverenskommelsen har enats om att ändra i arbetsrätten. Kravet i budkavlen är att turordningsreglerna och saklig grund vid uppsägning ska vara kvar.

Hittills har 34 fackliga avdelningar, sektioner och klubbar skrivit på budkavlen. De representerar 60 000-70 000 medlemmar i Kommunal, IF Metall, Seko, Pappers, Fastighets, Handels, Elektrikerna, HRF, Lärarförbundet, Sveriges Ingenjörer och Hamnarbetareförbundet.

Men budkavlen har vållat diskussion i Kommunal. Det har varit osäkert om avdelningar, representantskap och sektioner får skriva på den i strid mot rekommendationen från förbundsledningen.

Kommunal har varit tydligt med vad vi tycker om LAS och LAS-förhandlingarna. Men vi vill inte lägga oss i en intern fråga i IF Metall

Lisa Bengtsson, förbundssekreterare för Kommunal

Tidningen Arbetaren berättar om ett par fall där företrädare för avdelningar i förbundet förklarat att sektioner inte kan skriva på budkavlen, men att det är fritt för enskilda medlemmar att göra det.

Lisa Bengtsson säger dock till Kommunalarbetaren att det inte finns något förbud för sektioner att skriva på.

– Vi är en demokratisk organisation. Det är medlemmarna som bestämmer vilka beslut som sektionen ska ta.

Tobias Baudin.

Förändringar av las

Baudin till angrepp mot LO:s ledning

Nyheter

Ändå är rekommendationen från förbundsledningen att inte skriva på budkavlen.

– Kommunal har varit tydligt med vad vi tycker om LAS och LAS-förhandlingarna. Men vi vill inte lägga oss i en intern fråga i IF Metall, säger hon.

Att budkavlen riktar sig till hela fackföreningsrörelsen ändrar inte Lisa Bengtssons uppfattning om den.

– Vi har tagit fasta på att när den presenterades så förklarade verkstadsklubben att budkavlen var en reaktion på att IF Metall fortsatte att delta i LO:s förhandlingar om LAS med Svenskt Näringsliv. Därför tycker vi att det är en intern fråga för IF Metall som vi inte vill lägga oss i.

Jan-Olov Carlsson, ordförande i verkstadsklubben vid Volvo Lastvagnar säger att Kommunal har misstolkat syftet med budkavlen.

– Den är inte intern i IF Metall. Vi riktar oss främst till medlemmar och lokala fackliga företrädare i alla fackförbund. Jag tror att det kan få större effekt än om bara förbundsledningarna skriver på. Många ute i landet vill ha kvar LAS. Vi säger, Kom An! Tillsammans kan vi se till att det blir så.

Försvinner saklig grund vid uppsägning i LAS riskerar vi alla att få lika otrygga anställningar som personliga assistenter i KFO-avtalet.

Daniel Deleuran, Kommunal Karlskrona

Daniel Deleuran är ordförande i Kommunals sektion i Karlskrona, som tvärt emot förbundsledningens rekommendation har antagit LAS-budkavlen.

– Jag håller inte med om att budkavlen är en intern fråga för IF Metall. Läser man den vill initiativtagarna samla hela fackföreningsrörelsen för att stoppa försämringar i LAS. Det tycker jag är viktigt, inte minst för att Kommunal har hoppat av LAS-förhandlingarna.

– Redan nu försöker arbetsgivarna tänja på gränserna för att bli av med folk. Försvinner saklig grund vid uppsägning i LAS riskerar vi alla att få lika otrygga anställningar som personliga assistenter i KFO-avtalet. Skulle banker våga låna ut pengar till oss då? Vi måste stoppa detta och hålla arbetarrörelsen vid liv, säger han.

Daniel Deleuran har inte fått några reaktioner från Kommunals ledning eller avdelning Sydost för att sektionen skrev på budkavlen.

– Nej, jag har inte hört något, säger han.

Även Kommunals sektion i Umeå samt Kommunal Västerbottens arbetsplatsklubb för trafik, Umeå, har skrivit på.

Lisa Bengtsson säger att ingen av dem riskerar att få kritik eller en reprimand från förbundsledningen för påskriften.

– De är fria att fatta beslut som inte strider mot Kommunals stadgar eller våra grundläggande värderingar, tillägger hon.