Du har arbetat ett tag på ditt arbete och känner kanske att det är dags för förändring. Det har aldrig varit lättare att göra något åt det.

Sedan 2022 finns det ny lagstiftning som stärker din rätt att studera. Det finns flera sätt att få utbildningen betald och du har dessutom rätt till gratis rådgivning om utbildning och karriärmöjligheter (se faktaruta).

Det finns tre huvudtyper av sätt att studera på för dig som har ett jobb, är vikarie eller om du blivit uppsagd.

Plugga genom jobbet

Hur fungerar det?

SVAR: Du arbetar kvar på din arbetsplats och utbildar dig för att bli bättre på ditt yrke. Målet ska vara att bidra med kompetens som behövs där och att öka din anställningstrygghet.

De olika omställningsorganisationerna (se faktaruta) har olika möjligheter – kontrollera med arbetsgivare, fack vad som gäller dig.

Vem bestämmer om jag får utbilda mig?

SVAR: Det är alltid arbetsgivaren och facket som tillsammans tar beslut om vem eller vilka som ska utbildas. En förutsättning är att kompetensen behövs.

Om du hittar en utbildning du vill gå och som ger dig stärkt kompetens på arbetsplatsen kan du föreslå det för arbetsgivaren, men det är inte säkert att du får gå den.

Måste jag var tillsvidareanställd?

SVAR: Nej, det måste du inte. Arbetsgivare och fack bestämmer tillsammans vem som ska utbildas, det kan också gälla dig som är visstidsanställd.

Kan jag få betalt under studierna?

SVAR: Arbetsgivaren har inte någon skyldighet att ge dig lön, men det är vanligt att de som studerar på det här sättet gör det med lön under arbetstid.

Vem betalar litteratur och andra kursavgifter?

SVAR: Det gör omställningsorganisationen. Arbetsgivaren sköter den kontakten.

Exempel på utbildningar:

Olika utbildningar som stärker arbetsplatsens samlade kompetens som utbildningar där ett vårdbiträde blir undersköterska, där outbildad förskolepersonal blir barnskötare, kompetenshöjande utbildningar för lokalvårdare eller utbildningar i yrkessvenska.

I vissa fall kan det också vara utbildningar till specialistundersköterska eller specialistbarnskötare.

Plugga på egen hand

Hur fungerar det?

SVAR: Du hittar en utbildning som du vill gå och anmäler dig till den. Du begär tjänstledigt för att studera.

Vem bestämmer om jag får utbilda mig?

SVAR: Du själv. Du har också laglig rätt att vara tjänstledig för studier, men arbetsgivaren måste bevilja tjänstledigheten. Enligt lagen ska de ha tillräcklig tid att planera sin verksamhet, så ansök i god tid.

Måste jag var tillsvidareanställd?

SVAR: Nej, det måste du inte. Du kan studera oavsett hur du är anställd.

Kan jag få betalt under studierna?

SVAR: Ja, oavsett om du är tillsvidareanställd eller visstidsanställd kan du ansöka om studieomställningsstöd hos CSN.  

Stödet fungerar som lön och är pensionsgrundande och under 2024 maxsumman 5275 kronor i veckan.

Får du stödet kan du också ansöka om extra bidrag från en del omställningsorganisationer så att du får sammanlagt 80 procent av din vanliga lön. Kontakta den du tillhör för att få veta vad som gäller dig.

Får du inte stödet kan du ansöka om vanligt studielån och studiebidrag hos CSN, men en del av det är ett vanligt lån du betalar av med ränta.

Så ökar du chansen att få nya studiestödet

KA reder ut

Vem betalar litteratur och andra kursavgifter?

SVAR: Vissa fackförbund betalar en del av kostnaderna för studielitteratur.

Vad kan jag gå för utbildningar:

SVAR: Om du ska få omställningsstudiestöd eller ta studielån måste det vara en utbildning som är godkänd för det (läs mer hos CSN).

Om du inte ska söka pengar från CSN kan du välja helt själv. Det finns inga krav på vilken typ av utbildning det ska vara för att du ska få tjänstledigt.

Plugga när din tjänst avslutats – på ditt initiativ

Hur fungerar det?

SVAR: Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller om du kommit överens med din arbetsgivare om att sluta på grund av hälsoskäl kan du få dina studier betalda. Det kan fungera olika hos olika omställningsorganisationer – kontakta den du tillhör för att få veta mer.

Vem bestämmer om jag får utbilda mig?

SVAR: Vad som gäller regleras i kollektivavtalet för din arbetsplats. Om du omfattas får du en rådgivare som du kan göra en plan tillsammans med. Facket på jobbet, din arbetsgivare eller din omställningsorganisation kan berätta mer.

Måste jag vara tillsvidareanställd?

SVAR: Ja, det måste du för att få en betald utbildning. Däremot kan du som är visstidsanställd få stöd av en karriär och studiecoach (se faktaruta).

Kan jag få betalt under studierna?

SVAR: Ja, din omställningsorganisation kan betala dina studier och i vissa fall ge dig lön. Exakt vad som gäller i ditt fall vet din omställningsorganisation.

Vem betalar litteratur och andra kursavgifter?

SVAR: Din omställningsorganisation kan betala en del av sådana kostnader, men för att få veta exakt vad som gäller i ditt fall kontakta dem.

Vissa fackförbund betalar en del av kostnaderna för studielitteratur.

Exempel på utbildningar:

Det kan vara vilka utbildningar som helst. Från grundskolenivå till högskolenivå och från några dagar till ett år. Det anpassas utifrån vad du vill arbeta med och vilken utbildning du behöver för att komma dit.

Källa: Omställningsfonden, Kommunal, Riksdagen

Vad är en omställningsorganisation?

 • Alla som arbetar i Sverige tillhör en omställningsorganisation.
 • De ger både tillsvidareanställda och visstidsanställda kompetensutveckling och är ett extra skyddsnät för den som blivit uppsagd på grund av bland annat arbetsbrist eller hälsoskäl.
 • De kan hjälpa dig att få utbildning, rådgivning och i vissa fall betala dina kurser eller lön.
 • Vilken omställningsorganisation du tillhör beror på vilka som tecknat kollektivavtalet på ditt arbete.
 • Exempel på omställningsorganisationer är Omställningsfonden (dit hör de arbetsplatser där Kommunal och Sobona eller SKR tecknat avtal), Trygghetsfonden TSL (dit hör arbetsplatser med kollektivavtal mellan Kommunal och Almega), Offentliga omställningsorganisationen (Kammarkollegiets organisation för de som inte har kollektivavtal).
 • Om du är medlem i Kommunal kan du hitta din omställningsorganisation här: https://www.kommunal.se/hitta-din-omstallningsorganisation

Karriär och studierådgivning

 • Alla som arbetat sammanlagt minst 12 månader de senaste 24 månaderna har rätt att få gratis stöd av en karriär och studierådgivare.
 • Det gäller både tillsvidareanställda och den som har tidsbegränsad anställning.
 • Du får då gratis en egen rådgivare som hjälper dig att kartlägga vad du har för utbildning och erfarenhet samt vilka utbildningar du kan gå.
 • Du får stödet genom den omställningsorganisation som din arbetsplats är knuten till genom Kollektivavtalet.
 • Din arbetsgivare eller facket på ditt jobb kan tala om vilken det är
 • Finns det inte något Kollektivavtal kan du få stöd via Kammarkollegiet https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/kammarkollegiets-uppgifter/offentlig-omstallningsorganisation