Kraven gäller sex olika avtal för anställda inom trädgårdsanläggning, golf, trädgårdsodling, djursjukvård, jordbruk och sällskapsdjursverksamhet.

Samtidig står det klart att arbetsgivarna inom industrin anser att en rimlig löneökningstakt är 1,4 procent per år. Alltså inte ens hälften av det som Kommunal kräver.

Detta då Kommunal i höstas lämnade LO-samordningen eftersom förbundet förutom lönekravet på 3 procent ville driva en satsning på ytterligare 0,5 procent till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.

Nu återkommer kravet på ytterligare 0,5 procent till de med yrkesutbildning samtidigt som det utökats till att gälla även dem med yrkeserfarenhet. Kommunal förklarar detta med att vissa saknar yrkesutbildning men har yrkeserfarenhet.

Fackets motpart är Gröna arbetsgivare där Örjan Lenárd är förhandlingschef. Han hänvisar till de förhandlingar som nu pågår mellan Gröna arbetsgivare och GS-facken som gäller anställda i skogsbruk.

– Vi tar det först, industriavtalet, sedan utgår vi från att vi har en normering, säger Örjan Lenárd.

När det gäller Kommunals krav på ytterligare 0,5 procent till dem med yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet konstaterar han att detta är något som måste preciseras i kommande överläggningar.

– Vi utgår ju i från att man kommer att hålla sig inom ramen för det beryktade märket. Sedan hur man fördelar kronor och ören där emellan är en förhandlingsfråga, säger Örjan Lenárd.

Liksom i tidigare avtalsrörelser är arbetstiderna en stridsfråga. Kommunal kräver fler semesterdagar än de 25 som är lagstadgade. Samtidigt ställs krav på arbetstidskonto där en arbetstidsförkortning kan tas ut i timmar som ledighet, pengar eller extra pensionsavsättning.

Kommunals förhandlade ombudsman Jörgen Gustavsson har ännu inte granskat arbetsgivarnas krav men känner igen ett krav från tidigare avtalsrörelser.

– De vill ha friare arbetstidsförläggning utan att det ska kosta något extra. Men det har vi lyckats hålla emot hittills, även om det varit tufft, säger Jörgen Gustavsson.

Förutom lön lyfter även Gröna arbetsgivare fram arbetstid som en stor fråga i de kommande förhandlingarna.

– De här verksamheterna är väldigt beroende av vädret. Det är intensiva perioder ibland, därför är arbetstidsförläggningen väldigt viktig och därför är vårt tänk att ha längre avräkningsperioder så att man kan jobba lite längre när skörden ska in och jobba mindre sen, beroende på vad det är för verksamhet och på det sättet kunna åstadkomma fler fasta anställningar. Givetvis inom ramen för skyddsregler och viloregler, säger Örjan Lenárd.

Arbetsgivarna har heller ännu inte analyserat motpartens krav. Men Örjan Lenárd konstaterar att arbetstidskonton kräver mycket administration och att det är betungande för små arbetsgivare, vilket de flesta är inom de gröna branscherna.

I Kommunals yrkanden finns också krav på hälsokontroller, företagshälsovård och friskvård.

– Det är tuffa jobb, därför vill medlemmarna ha det, säger Jörgen Gustavsson.

Facket vill också få in en skrivning i avtalen som tydliggör lagen när det gäller sexuella trakasserier.

Kommunals krav gäller ettåriga avtal. Förhandlingarna inleds i mars för avtalen som rör anställda på golfbanor och inom anläggning.