Jag har sedan maj 2016 jobbat som timvikarie på hjärtintensivavdelning och fick sedan ett vikariat från september 2017 till och med augusti 2018. Före semestern förra året började jag fråga min chef om vikariatet skulle förlängas eller om jag skulle gå tillbaka till timanställning. Jag frågade många gånger och fick alltid till svar: ”Vet inte, vi får se.”

I mitten av augusti fick jag veta att det inte fanns något jobb alls och att det var anställningsstopp. Sedan fick jag reda på att jag skulle ha företrädesrätt. Jag sade till chefen om det, men först 22 augusti skrev jag på papper. Sedan tog jobbet slut sista augusti.  Hade jag inte rätt att få veta det en månad i förväg? Jag har varit i kontakt med lokala ombud, men får ingen hjälp fast man anser att jag blivit felbehandlad.

/ Besviken medlem

Pia Svedestedt ombudsman på Kommunal
SVAR: Som jag förstår det har du arbetat som timvikarie/visstidsanställd enstaka dagar under en period från 2016 fram till 2017. Från 1 september 2017 till och med sista augusti 2018 fick du ett tidsbestämt vikariat för en eller flera arbetstagare.

Du var anställd hos arbetsgivaren under sammanlagt ett år under de senaste tre åren, så det är riktigt att du ska ha företrädesrätt. För att kunna nyttja den ska du skriftligt anmäla det till arbetsgivaren och då gäller företrädesrätten i nio månader efter att vikariatet upphört.

För att arbetsgivaren ska vara skyldig att lämna besked om att tidsbegränsad anställning kommer upphöra en månad innan anställningens slut ska arbetstagaren ha varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren.

Du behöver då exakta uppgifter på om du hade arbetat mer än ett år vid anställningens upphörande och måste alltså ta reda på antalet dagar du hade arbetat när vikariatet löpte ut. Om du redan pratat med ditt arbetsplatsombud men vill ha kontakt med ditt lokala fack, vänd dig till din sektion. Har du redan haft kontakt med sektionen kan du vända dig till din avdelning. På www.kommunal.se hittar du kontaktinfo.