– Våra förhandlingar avslutades i oenighet strax före jul, säger Kristin Berg, ombudsman i avdelning Väst.

På måndagen gick Uddevalla kommun ut med att heltidsresan pausas i väntan på att ett eventuellt avgörande kommer från de centrala parterna.

Bakgrunden är att Uddevalla kommun velat göra stora förändringar i förläggningen av arbetstiden och bland annat föreslagit rotationstjänster för nattpersonal, att även dag- och kvällstjänstgöring kan ingå, och stor flexibilitet i var man ska arbeta. Detta har man också genomfört i ett pilotprojekt på några arbetsställen.

– Arbetsgivaren vill ju ha personalen där de bäst behövs naturligtvis. Men vi vill ha ett hållbart schema. De anställda ska inte vara livegna, säger Annett Frisk, styrelseledamot i Kommunal Uddevalla och den som har hand om heltidsresan på sektionen.

Heltidsresan

Så många jobbar heltid i din kommun

Arbetstider

Kommunal anser att Uddevalla bryter mot det centrala avtalet när man vill göra så stora förändringar. Kommunen håller inte med.

– Ur ett arbetsgivarperspektiv så tycker vi att vi följer det centrala kollektivavtal medan Kommunal säger att så inte är fallet, säger Roger Granat, socialchef i Uddevalla.

Men varför måste ni göra så stora ingrepp i arbetstidens förläggning?

– Vår hantering av heltidsresan ser inte så annorlunda ut än i andra kommuner. Men ombudsmannen i Göteborg tycker inte att det stämmer överens med kollektivavtalet. Men det är fler kommuner som driver samma sak som Uddevalla, säger Roger Granat.

Varför vill ni ha de här rotationstjänsterna?

– Vi vill kunna schemalägga arbetsplatsmöten och utbildningar som inte ligger nattetid och det kan vi inte när det står ständig natt på anställningskontraktet. Vi har ingen som helst tanke att man ska behöva jobba en massa andra pass. Men vi tycker det är väldigt konstigt att man ska få kvalificerad övertid för att gå på ett arbetsplatsmöte, det borde kunna schemaläggas.

Om det går till centrala förhandlingar kommer Kommunal i så fall begära skadestånd för kollektivavtalsbrott. 

På vilket sätt har kommunen brutit mot kollektivavtalet?

– Vi har vissa synpunkter på hur man har gjort arbetstidsförläggningen, hur man har jobbat med den frågan. Man vill ändra i anställningsvillkoren och rörligheten gentemot det fasta arbetsstället, säger ombudsmannen Kristin Berg.

Uddevallas socialchef är kritisk mot hur Kommunal och SKR hanterade frågan när avtalet om heltidsresan slöts.

– En del av de här frågeställningarna borde de centrala parterna ha rett ut i samband med att man ingick avtalet. Vad finns det för utrymme i det centrala kollektivavtalet? säger Roger Granat.

I väntan på centrala parters ställningstaganden fortsätter pilotprojektet men inga fler heltidsanställningar erbjuds i Uddevalla innan tvisten är löst.