Arbete på en annan arbetsplats

  • Tänk på att du som ordinarie medarbetare förväntas vara proffs på den egna enheten. Kommer du till en annan enhet är du vikarie, då kan du sänka kraven på dig själv i början, du är duktig i yrket men det är de som arbetar på enheten som kan genomförandeplaner och annat. 
  • Enhetschefen och arbetslaget måste prata om hur man ska ta emot personal från andra enheter, var jackan ska hängas, var genomförandeplaner och annat finns. 

Spelregler kring schemat

  • Om schemat ska läggas löpande behöver arbetslaget prata igenom spelreglerna. Om hur man ska dela på helgerna, storhelgerna och kvällspassen. Om det börjar någon ny behöver man prata igenom det här igen.
Therese Persson i Åstorp är en av dem som vill jobba heltid.

Heltidsresan

De har kommit långt på heltids­resan

Arbetstider

Rörlighet mellan olika arbetsplatser

  • Ställ krav på att arbetsgivare och fack ska ta fram rutiner för hur rörligheten mellan olika arbetsplatser ska ske. Utgångspunkten måste vara den egna verksamheten och geografin i kommunen. 

Flytta om arbetsuppgifter

  • Titta på vad ni gör varje timma, halvtimma eller kvart. Skriv ned alla arbetsuppgifter på post-it-lappar i olika färger, placera dem efter klockslagen. Notera om arbetsuppgifterna måste utföras en viss tid. När det blir tydligt hur arbetet fördelar sig kan man se vilka klockslag som arbetsuppgifter kan placeras om.

Låt behoven styra

  • Kartlägg brukarens behov över hela dygnet. Lägg schemat efter behoven, det kan betyda pass mellan andra tider än de nuvarande. Diskutera i arbetslaget hur det ska lösas. Var flexibla, alla behöver inte göra allt.

Om experterna

Karin Skarin är beteendevetare med erfarenhet av införandet av heltid i flera västsvenska kommuner. Har även skrivit boken ”Heltid som norm – ett kamikazeuppdrag”.

Håkan Svensson är projektledare i Trollhättan och har erfarenhet av bemanning från flera västsvenska kommuner. Han driver även företaget Strategisk bemanning.