Det var en avskalad avsiktsförklaring som LO-styrelsen fick ta del av i morse. De formuleringar om saklig grund som fanns med i tidigare versioner har ersatts med mer allmänna skrivningar om att införa flexiblare regler som inte ska vara en fri uppsägningsrätt för arbetsgivarna.

Karl-Petter Thorwaldsson.

Förändringar av las

”Vi går aldrig med på att avskaffa saklig grund”

Nyheter

Det övertygade inte Kommunal och de andra förbund som tidigare beslutat att inte vara med i LAS-förhandlingarna. Dessa förbund reserverade sig när LO-styrelsen i dag sa ja till avsiktsförklaringen.

Tobias Baudin är inte heller lugnad av att styrelsen i samband med beslutet gjorde en markering om att begreppet saklig grund vid uppsägningar ska vara kvar.

– Ingen skulle vara gladare än jag om Svenskt Näringsliv släpper sitt krav om att begreppet ska avskaffas. Men det tror jag inte på, säger Tobias Baudin.

Han befarar att de fortsatta förhandlingarna om LAS kan hota det omställningsavtal Kommunal nyligen tecknade med SKR och Sobona.

– Risken finns att om LAS ändras så påverkas vårt avtal. Även om vi skulle få behålla våra uppsägningsregler i omställningsavtalet finns risken att vi får betala dyrt för det genom att avstå löneökningar, säger Tobias Baudin.