Karl-Petter Thorwaldson är nöjd med att avsiktsförklaringen slår fast att parterna ska fortsätta förhandla om kompetensutveckling och stöd vid omställning.

Och han ser diskussionerna om att införa en ny a-kassemodell som i kollektivavtal finansieras som mycket viktig.

– Försämringen av dagens a-kassa är det som har underminerat arbetsrätten mest under de senaste tio åren, säger han.

Den stora stridsfrågan inom LO, att ersätta begreppet saklig grund vid uppsägningar, tycker han är löst.

– Avsiktsförklaringen säger att det inte handlar om att införa fri uppsägningsrätt för arbetsgivarna. Vid dagens möte i LO-styrelsen markerade vi också tydligt att vi aldrig i förhandlingarna kommer att gå med på att avskaffa begreppet saklig grund.

Innan förhandlingarna återupptas ska LO hålla kongress i juni. Kommunal och de andra LO-förbunden som står vid sidan av förhandlingarna, som är i majoritet inom LO, funderar på att lägga förslag vid kongressen som förhindrar LO att i förhandlingar överge saklig grund vid uppsägningar.

Karl-Petter Thorwaldsson vill tona ned motsättningarna inom LO kring LAS-förhandlingarna.

– Det är en lycklig omständighet att vi har en kongress innan förhandlingarna återupptas. Då får vi chans att diskutera hur vi ska agera i de fortsatta förhandlingarna. Det kan vara bra att kongressen markerar när det gäller begreppet saklig grund, säger han.

De senaste veckornas spricka i LO om LAS-förhandlingarna vill han inte kommentera.

– Det är bra att det snart är jul så att alla kan få en glögg och äta pepparkaka. Så kan vi fortsätta våra diskussioner i LO om LAS-förhandlingarna nästa år i lugnare former, säger han.