Arbetsgivarorganisationerna har lämnat över vad de kallar mål och inriktning till bland andra Kommunal inför avtalsrörelsen 2020.

– Våra centrala avtal bygger på lokal lönebildning med en individuell och differentierad lönesättning. Lönen ska sättas lokalt, i dialog mellan chef och medarbetare, och spegla medarbetares individuella bidrag till verksamhetens resultat, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i ett pressmeddelande.

För SKR och Sobona är det viktigt att de centrala avtalen tar hänsyn till kommuners, regioners och kommunala företags olika förutsättningar och verksamheter. Därför måste det finnas utrymme för lokala och individuella överenskommelser.

Arbetsgivarorganisationerna vill också se långa avtalsperioder eftersom det ger mer kontinuitet.

SKR vill ha mer flexibla arbetstider

Här är några av de punkter SKR, Sveriges Kommuner och Regioner (före detta SKL) tar upp sina avtalsyrkanden:

  • Avtalens arbetstidsbestämmelser behöver ge möjlighet till en mer flexibel och effektiv arbetstidsförläggning. Samtidigt är det av största vikt att beakta behovet av god arbetsmiljö och hälsosam arbetstidsförläggning. 
  • SKR vill ha en lång avtalsperiod.
  • Man vill att hänsyn tas till krisande kommuners dåliga ekonomi och skriver: De centrala överenskommelserna i avtalsrörelsen år 2020 ska utformas så att medlemmarnas ekonomiska ramar, liksom de samhällsekonomiska förutsättningarna, beaktas i samtliga förhandlingsfrågor. 
  • Man hoppas också på sifferlösa avtal och ser jämställdhet som ett argument för detta: Att lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare har också visat sig bättre synliggöra kvinnors prestationer. Därför är tillämpning och utveckling av denna modell viktig även ur ett jämställdhetsperspektiv, skriver de.
  • SKR säger också nej till individgarantier och bestämmelser om angivna lägstalöner.