Strax före jul växlar Kommunal avtalskrav med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, (före detta SKL). Avtalet är det som berör absolut flest av Kommunals medlemmar.

KA har träffat Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm, som leder SKR:s förhandlingsdelegation.

Vilken erfarenhet har du av förhandlingar?

– Jag har hållit på med politik sedan 1991, prövat på många olika verksamhetsområden och jobbat mycket med facken lokalt i Stockholm.

Vilken är den viktigaste erfarenhet som du tar med dig?

– Att medarbetarna är det viktigaste vi har i vår verksamhet, att de är de som håller upp vår välfärd och att det är ett gemensamt ansvar som vi har för att se till att vi klarar av det här uppdraget.

Kommunalare i välfärden.

Arbetstider lika viktigt som lön

Avtal

Hur ser du på undersköterskesatsningen i det nuvarande avtalet?

– Viktig, en bra satsning. Man har upplevt den som positivt även hos arbetsgivarna.

Hur ser du på att Kommunal redan sagt att man vill satsa på yrkesutbildade?

– Det är bra att man tydliggör vad man vill. Nu talar vi med våra medlemmar om hur vi ska lägga upp diskussionerna. Från vår sida är det viktigt att se till att vi klarar av kompetensförsörjningen.

Joakim Larsson (M).
Joakim Larsson (M).

Kommunal har valt att stå utanför LO-samordningen, vad tycker du om det?

– Jag tycker att det är viktigt att Kommunal avgör den här frågan själva. Vi har haft en liknande situation tidigare, jag är övertygad om att vi kan ta det gemensamma ansvaret.

Hur ser du på att facken i industrin kräver tre procent och Kommunal har sagt att märket inte är heligt?

– Märket är ju någonting som vi är väldigt måna om, det har lett till en god utveckling de senaste 20 åren. Sedan har vi i våra avtal varit väldigt noga med att man kan förhandla lokalt. 

Hur ser du på sifferlösa avtal?

–Vi ser ju gärna sifferlösa avtal. Just för att det ser olika ut i landet. 

Kommunal har i ett av sina avtal med Almega en grupp på vårdcentraler som har sifferlöst. Ser du det som en öppning?

– Jag tycker att det är viktigt att man lägger korten på bordet i en förhandling och talar om varför de olika lösningarna kan vara bra på ena eller andra sättet. Vi är en organisation med både små och stora arbetsgivare, det finns olika förutsättningar och olika möjligheter.

Joakim Larsson

Ålder: 47 år.

Uppdrag: Ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation och stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm (M).

Yrken: Jobbat med fastighetsförvaltning. Har tidig erfarenhet av jobb som vårdbiträde på Mariahemmet, Ersta i Stockholm.

Familj: Fru och tre döttrar.

Bor: I lägenhet vid Gullmarsplan i Stockholm.

Fritidsintressen: Många som jag inte ägnar mig åt just nu. Men jag målar en del.

Hur stora löneökningar har de fattiga kommunerna råd med?

– Ja det återstår att se, vi är i början av diskussionen nu. Det ser väldigt olika ut i olika kommuner och regioner, så det går inte att svara på hur den här avtalsrörelsen landar. Jag upplever att politiker, medarbetare och fackförbund klarar att ta ett gemensamt ansvar.

Betyder det här att du tycker att Kommunal ska ta ansvar för det ekonomiska läget?

– Jag upplever att de fackliga förbunden tar ansvar för att det är fluktuationer i samhällsutvecklingen ekonomiskt.

Heltid ska vara norm, men införandet går knackigt. Är det viktigt med heltid som norm?

– Det är jätteviktigt. Kompetensmässigt tror vi att det gynnar verksamheterna om man har heltidsanställningar. Men i kvinnodominerade yrken har deltid varit mycket mer vanligt än bland män, så därför är det också en jämställdhetsfråga. Heltidssiffrorna går åt rätt håll men det går för långsamt.

Det finns kommuner som av ekonomiska skäl vill sakta in, hur ser du på det?

– Vi får sådana signaler också. Jag tror ändå att kompetensmässigt tjänar man på att ha heltid som norm. 

Joakim Larsson (M).

Märket är ju någonting som vi är väldigt måna om, det har lett till en god utveckling de senaste 20 åren. Sedan har vi i våra avtal varit väldigt noga med att man kan förhandla lokalt.

Joakim Larsson

Behöver heltid finnas med i nästa avtal?

– Jag vet faktiskt inte. Kan man göra mer och lyfta fram det i avtalsrörelsen så kan det vara en möjlighet.

Kan scheman och delade turer regleras mer i avtalet för bättre arbetsmiljö?

– Det är jätteviktigt att vi i avtalsrörelsen är beredda att diskutera alla de här frågorna. Jag vet att schemaläggning och sånt påverkar. 

Då skulle heltid kunna regleras mer i avtalet?

– Vi måste ju lyssna in alla de förslag och önskemål som vi har gemensamt för att nå heltid, resan dit kan se olika ut. Det är viktigt att medarbetarnas synpunkter är med i detta. 

Jag tror det är väldigt viktigt att man har perspektivet att Sverige ser väldigt olika ut … Man kan inte jämföra en storstad som Stockholm med en liten kommun alla gånger.

Joakim Larsson

En hel del verksamhet drivs på entreprenad, och de avtalen är inte lika tydliga när det gäller heltid, hur ser du på det? 

– Ofta är det så att man (kommuner och regioner) går före. Hittar vi det gemensamma målet, vägen dit och når en hög andel som jobbar heltid då är det en fördel för oss som arbetsgivare. Jag är övertygad om att de positiva sidorna också smittar av sig till hela sektorn. 

Arbetstidskonton, skulle det kunna var något i ett avtal, att en viss del av löneutrymmet avsätts för sådana konton?

– Vad som är den bästa modellen vet inte jag. Det här kanske är något man ska titta på. Jag skulle nog vilja veta lite mer om hur en sådan modell skulle kunna se ut. Det är för tidigt för mig att säga, jag är inte tillräckligt insatt.

Finns det risk att du i ditt uppdrag är för långt från verkligheten när du sitter här i Stockholm, en relativt välmående kommun?

– Jag tror det är väldigt viktigt att man har perspektivet att Sverige ser väldigt olika ut. Och i SKR:s förhandlingsdelegation sitter det ju representanter från hela landet. Man kan inte jämföra en storstad som Stockholm med en liten kommun alla gånger.