Personalen inom LSS-verksamheten i Säffle har under hösten tagit strid för att få behålla den nuvarande ersättningen för journätter

Sedan 1990-talet finns ett lokalt avtal som gett ersättning för 70 procent av journatten och OB-ersättning för hela natten. Utifrån ett mer kärvt ekonomiskt läge ville kommunen förhandla om villkoren för journätter

Resultatet blev att Bilaga J i avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, (fd SKL) gäller från årsskiftet. Det innebär ersättning för 50 procent av tiden. Alltså att hälften av de arbetade timmarna betalas och att OB-ersättning utgår för 50 procent av jourtiden.

Sandra Lindgren, behandlingspersonal.

”Betala oss för vår tid på jobbet!”

Debatt

Samtidigt har kommunen lovat att lönerna ska höjas, detta utifrån antal journätter och sysselsättningsgrad. Enligt Kommunal kan det handla om som mest 1 000 kronor.

– Det kompenserar inte förlusten, säger Anna Svensson.

Färre betalda timmar på natten betyder fler timmar på arbetet för den som arbetar heltid.

– De som arbetar heltid kommer att få gå längre arbetsdagar, säger Anna Svensson.

Därför har nu Kommunal har begärt att varje schema ska riskbedömas.

– Det kommer vara trött och sliten personal när man ska vara på jobbet 110 till 120 procent för att komma upp i heltid, säger Anna Svensson.