Läser man listan förstår man att det inte är konstigt att vi inte hinner med allt. Det är inte konstigt att vi känner att vi inte gör ett bra jobb och känner oss otillräckliga, för kraven som ställs på oss är orimliga.

Man väljer inte att bli undersköterska om man inte tycker om människor, men vi kan inte göra ett så bra jobb som vi egentligen vill göra, för det är för många måsten som vi egentligen inte är utbildade till. 

Krav från rehab, chefer och olika regler och lagar ställs mot brukarnas behov. Men eftersom vi hela tiden får tänka på alla uppgifter som ska göras kan vi inte tillgodose brukarnas viktigaste behov, som att bli sedda, hörda, och lyssnade på.

Vad som skulle behövas är nya arbetsgrupper som kan ta ifrån oss vissa måsten, så att vi kan ägna oss åt personerna vi jobbar för egentligen. Min stora förhoppning är att någon kommer se våra gamla och deras behov och kunna tillsätta resurser så att vi kan vara nöjda med det arbete vi vill utföra. 

Lista över arbetsuppgifter som vi undersköterskor utför:

 • Morgonmöte med chefen.
 • Eftermiddagsmöten med sjuksköterskorna.
 • Har koll på vilka delegeringar som fattas eller behövs på arbetsplatsen. 
 • Tar rapport från nattpersonalen och ger rapport till nattpersonalen.
 • Ger rapport till kvällspersonalen.
 • Har våningsträff med SSK.
 • Svarar på larm.
 • Klär på på morgonen.
 • Klär av på kvällen.
 • Serverar fika förmidddag.
 • Serverar fika eftermiddag.
 • Lägger personer att vila på förmiddagen.
 • Lägger personer att vila på eftermiddagen.
 • Sköter morgonhygien för dem som inte klarar det.
 • Sköter kvällshygienen för dem som inte klarar det.
 • Stöttar och tröstar oroliga och ledsna boende.
 • Förhindrar bråk mellan boende.
 • Kokar kaffe och gör smörgåsar.
 • Kokar ägg och gör gröt till dem som inte tycker om ägg eller vissa grötsorter.
 • Städar personaltoaletterna och kontoret.
 • Läser dokumentationsprogrammet, SOL och HSL.
 • Läser jobbmailen.
 • Skriver fallrapporter.
 • Dokumenterar vad som händer brukarna.
 • Packar upp varor som beställts.
 • Fyller på förbrukningsvaror inne hos brukarna.
 • Fyller på förbrukningsvaror i köken och tvättstugan.
 • Tvättar åt brukarna.
 • Tvättar annat på våningen (drag, dukar, filtar).
 • Borstar tänder på brukare.
 • Rakar herrarna och ibland damerna.
 • Duschar brukarna.
 • Delar ut mediciner. 
 • Skriver upp vilka mediciner sjuksköterskorna skall beställa. 
 • Vattnar blommor åt brukarna.
 • Vattnar blommor i allmänna utrymmen .
 • Hissar flaggan på helgdagar.
 • Matar brukarna som inte äter själva.
 • Värmer kvällsmaten.
 • Beställer förrådsvaror.
 • Beställer matvaror.
 • Beställer inkontinensvaror.
 • Klipper naglarna på fötter och händer på brukarna.
 • Smörjer in torra hudområden.
 • Städar köket varje dag.
 • Klarmarkerar en gång i veckan i Medvind.
 • Slänger sopor.
 • Städar i sköljen.
 • Läser genomförandeplanerna.
 • Skriver genomförandeplaner.
 • Ger guldkantstid åt brukarna.
 • Tar ner brukare till terapin.
 • Hämtar brukarna från terapin.
 • Följer med brukare till sjukhus, hörcentralen mm.
 • Skriver avvikelser på oss själva.
 • Gör HSL-Insatser, tar temp, väger, tar p-glucos, urinprov, blodtryck och puls, spolar KAD.
 • Beställer tvätt.
 • Dansar med brukarna på danskvällar.
 • Håller i cafékvällarna.
 • Diskar för hand när diskmaskinen inte fungerar.
 • Lägger i och tar ut disk i diskmaskinen.
 • Städar skåpen i köket in- och utifrån.
 • Tempar maten och drycken.
 • Rensar ut gamla blöjor och annat i förråden.
 • Pyntar för jul, påsk, midsommar med mera.
 • Tar ner pynt från högtiderna.
 • Handlar åt brukare som inte har anhöriga.
 • Tömmer soporna hos brukarna.
 • Bäddar hos brukarna.
 • Skriver nya lappar för hur inkontinensskydden ska användas i pärmen.
 • Gör rent i toaletten efter varje toabesök hos brukarna.
 • Tränar brukarna efter rehab-program.
 • Sätter sond.
 • Byter stomiplattor.
 • Tömmer KAD.
 • Ger insulin.
 • Hämtar matvagnen.
 • Lämnar matvagnen.
 • Diskar kantinerna från köket.
 • Gångtränar de boende.
 • Går ut med brickor till de som är sängbundna och de som villäta inne hos sig.
 • Ger näringsdrycker.
 • Faxar till arbetsterapeuten och fysioterapeuten.
 • Diskar hos brukarna.
 • Byter sängkläder hos brukarna.
 • Ändrar kostbeställningen, när någon inte är hemma eller gått bort.
 • Mejlar cheferna när någon åker in på sjukhus.
 • Mejlar cheferna när dom kommer tillbaka.
 • Tömmer rummen på verksamhetssaker och mediciner efter att någon avlidit.
 • Skriver på avföringslistan.
 • Skickar tillbaka post som kommit efter någon avlidit (åter avsändare).
 • Skriver tavlan för kommande vecka.
 • Bobbar in vikarier, när någon är borta.
 • Skriver i Senior alert.
 • Ringer och bokar färdtjänst och sjukresa.
 • Avbeställer färdtjänst och sjukresa om brukaren inte kan åka.
 • Rengör madrasser och sängar efter någon avlidit.
 • Städar brukarnas lägenheter.
 • Ger subkutan injektioner(insulin, fragmin). 
 • Delar mediciner i dosett.
 • Kontrollerar apodospåsar om startdatum stämmer.
 • Lägger om förbandet på nefrostomi.
 • Byter urin KAD vid stopp.
 • Byter stomipåse.
 • Inhalation.
 • Kompressionlidning.
 • Sätter på och tar av grindskydd på sängarna.
 • Serverar mat.
 • Ta blodprover.
 • Kopierar papper som tagit slut.
 • Bockar av vilka leveranser som kommit.
 • Ringer köket om någon leverens inte stämmer.
 • Har hand om pengarna för dem vi är kontaktperson åt.
 • Rullar håret på damerna.
 • Linda ben.
 • Lägga om sår.
 • Byta inkontinensskydd.
 • Ta brukarna som inte kan gåmed lift till toaletten/sängen.
 • Lägga brukaren på bäcken.
 • Tvätta brukaren i sängen.
 • Hämta listan med HSL uppgifter från sjuksköterskorna.
 • Hämta tidningarna.
 • Hämta posten.
 • Delegera uppgifter till vikarier/ alternativt visa.
 • Tar hand om den avlidnes kropp.
 • Tröstar anhöriga.
 • Sitter vak.
 • Har APT-möten.
 • Svarar i telefon. 
 • Håller i anhörigträffar.
 • Handleder elever.

Listan är inte avslutad och kan fyllas på! Jag har postat listan i gruppen Undersköterskeupproret på Facebook, där kan du gå in och fortsätta fylla på med arbetsuppgifter som vi utför.