Maria Hagman, barnskötare.
Maria Hagman Barnskötare och facklig företrädare, Stockholm

Vad tycker du om att Kommunal säger nej till att ingå i LO-samordningen?
– Jag fick höra det nyss, jag pratade precis om det med en kollega. Jag kan tycka att om det bara skulle bli 17 kronor i lönesatsningen är det väl ett bra beslut att se om vi kan göra något annat för våra medlemmar än 17 kronor. Ofta blir det ju inte 17 kronor per person utan det blir en klumpsumma som de delar upp som de vill, tyvärr. Jag är inte jätteinsatt, jag bara hörde det här om 17 kronor, så jag vågar inte säga så mycket om det.
 
Vad tycker du om att Kommunal vill satsa extra på yrkesutbildade medlemmar i vård, skola och omsorg, såsom barnskötare och undersköterskor?
– Det tycker jag är bra. Barnskötare är också en stor grupp och det har varit eftertraktat hos medlemmarna med en satsning på oss. Det känns som att vi har stått tillbaka ganska många år. Även inom vården är det viktigt att vi tar hand om dem som kämpar på. 

Anna-Stina Ljungström.
Anna-Stina Ljungström Undersköterska och före detta fackligt aktiv, Ljusdal

Vad tycker du om att Kommunal säger nej till att ingå i LO-samordningen?
– Jag har inte uppmärksammat det så jag har inte reflekterat över det.
 
Vad tycker du om att Kommunal vill satsa extra på yrkesutbildade medlemmar i vård, skola och omsorg, såsom barnskötare och undersköterskor?
– Det tycker jag är jättebra att man satsar på utbildning. Jag är utbildad specialiserad undersköterska i demensvård och jag har många kollegor som inte har utbildning alls men det är inte skillnad i lön. Jag anser på det stora hela att utbildning ska visa sig på lönen. Jag lade ner kraft, energi och pengar på att utbilda mig i två år, jag trodde att det skulle löna sig bättre. 

Lars Ljungström, bussförare.
Lars Ljungström Bussförare och huvudskyddsombud, Ljusdal

Vad tycker du om att Kommunal säger nej till att ingå i LO-samordningen?
– Jag läste något som hastigast om det. Jag är väldigt neutral i frågan. Vi kanske kan få mer än märket den här gången då.
 
Vad tycker du om att Kommunal vill satsa extra på yrkesutbildade medlemmar i vård, skola och omsorg, såsom barnskötare och undersköterskor?
– Går man och utbildar sig till något ska man ha lite mer för att man har gjort det, tycker jag. Det är nog helt rätt tänkt. Men vart tog busschaufförerna vägen? Vi vill ju också ha något och vi hamnar i skymundan. Vi har ju en lönestege och när du har jobbat i åtta år har du slagit i taket, då får du inget mer i lön, så vi som har jobbat länge känns inte det så bra.

Ulf Ekholm, djurskötare.
Ulf Ekholm Djurskötare och före detta fackligt aktiv, Väse

Vad tycker du om att Kommunal säger nej till att ingå i LO-samordningen?
– Jag fick just upp det i en app från SVT, mer än så har jag inte tagit del av det. Men man har väl sina skäl till att inte ingå i LO-samordningen, så måste det vara. Jag har träffat Tobias Baudin och Lenita Granlund genom åren och jag utgår från att de har värderat detta utifrån medlemsperspektivet och hur det gagnar Kommunals medlemmar. Det får man ha förtroende för, men jag har inte hört deras argument. 
 
Vad tycker du om att Kommunal vill satsa extra på yrkesutbildade medlemmar i vård, skola och omsorg, såsom barnskötare och undersköterskor?
– Det är väl ändå ett måste att man gör den satsningen, de har på tok för låga löner och deras jobb ska värderas. Om man befinner sig på akuten eller en vårdinrättning så ser man hur undersköterskor sliter och så vet man att de inte har mer betalt. Det är för lågt värderade jobb. Sedan önskar jag att det yrke jag själv tillhör fick bättre betalt, jag är inte heller nöjd med min lön efter 40 år, lantbruket har en väldigt dålig betalningsförmåga. Generellt i samhället blir vissa grupper övervärderade och låglöneyrken blir undervärderade.

Ulf Bjerregaard, undersköterska.
Ulf Bjerregaard Undersköterska och förhandlingsansvarig inom Kommunal Stockholm

Vad tycker du om att Kommunal säger nej till att ingå i LO-samordningen?
– Jag tror att förbundsstyrelsen har analyserat situationen noga och fattat ett bra beslut. Det är svårt för mig att veta, jag har inte hört vad de andra facken säger och jag har inte gjort någon analys om vilka risker och möjligheter det här har. 

Vad tycker du om att Kommunal vill satsa extra på yrkesutbildade medlemmar i vård, skola och omsorg, såsom barnskötare och undersköterskor?
– Det har väl organisationen bestämt att det är det vi ska satsa på, och det är väl bra. Vad ska man annars satsa på? Man har ju gjort en analys av att de här grupperna är felvärderade lönemässigt och det är kopplat till att det är många kvinnor i de grupperna. Det är konstigt om vi ska satsa på någon grupp som man inte kommit fram till är felavlönad.