Parallellt med förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv om en moderniserad arbetsrätt förbereder fack och arbetsgivare i kommuner och regioner sin förhandling om kompetensutveckling och nya turordningsregler.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund säger att deras förhandling i första hand inte handlar om att det ska vara lättare för arbetsgivaren att säga upp folk.

– Det är snarare tvärtom. Alla behövs i verksamheten. Därför är det viktigt att de får möjlighet att växla sin kompetens så att den passar med de behov som arbetsgivaren har. Vi ska fokusera på det proaktiva så att det inte ska finnas någon risk för arbetskraftsbrist.

Kommunal vill ha nytt omställningsavtal

Avtal

Omställningsavtalet ska även gälla för tillfälligt anställda samt de som är rehabiliterade eller sjuka med begränsad arbetsförmåga.

Mycket av detta finns redan med i det tillfälliga omställningsavtal som upphör vid årsskiftet. Tanken är att det ska permanentas och utvecklas.

Utöver kompetensutveckling för redan anställd personal ska fack och arbetsgivare diskutera hur bristen på arbetskraft kan lösas genom att rekrytera och utbilda ny personal. Här hoppas parterna att staten ska kunna vara med och betala för den utbildningen.

I försöket med nuvarande omställningsavtal har Kommunal gått med på förändrade turordningsregler vid arbetsbrist. Förändringen innebär att om en kommun exempelvis vill säga upp barnskötare behöver den inte räkna anställningstiden för alla barnskötare i kommunen, utan kan med godkännande av Kommunal välja ut barnskötare vid tre förskolor.

– Men den nya turordningsregeln har aldrig använts. Det har aldrig funnits arbetsbrist sedan avtalet träffades 2016, säger Lenita Granlund.

Niclas Lindahl, SKL.
Niclas Lindahl, SKL.

SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl tycker ändå att det vore bra om den nya turordningsregeln permanentas.

– Det kan ju uppstå arbetsbrist i framtiden, säger han.

Niclas Lindahl är överens med Lenita Granlund om att det viktigaste trots allt är att lösa problemet med brist på arbetskraft och att se till att all personal har den utbildning och kompetens som krävs för att jobba kvar.

Filippa Röyta.

Osäkra villkor

Avtalet som ger hjälp till fler

Nyheter

Förhandlingen om ett nytt omställningsavtal är en viktig väg för Kommunal att öka anställningstryggheten för medlemmarna. Förbundet driver fortfarande att riksdagen ska ta bort Allmän visstid ur LAS. Men Lenita Granlund säger att anställningsformen inte är problemet inom kommuner och regioner.

– Inom SKL saknar de allra flesta tillfälligt anställda relevant utbildning. Det gäller främst barnskötare och vårdbiträden. Därför är omställningsavtalet viktigt. Vi behöver då också fundera kring vårdbiträdesutbildning och validering. Språkutbildning är också något vi måste diskutera, säger Lenita Granlund.

Den statliga utredningen om en moderniserad arbetsrätt, som tillsatts efter överenskommelse mellan regeringen, C och L, samlar nu in exempel på vilka omställningsavtal som finns på arbetsmarknaden.

Utredningens förslag kan bli lag om inte LO och Svenskt Näringsliv enas om ändrade turordningsregler och en satsning på kompetensutveckling.