Kommunal och de andra offentligfacken i kommuner och regioner har med SKL/Sobona ett omställningsavtal som ska ge kompetensutveckling och annat stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Syftet är att de som sägs upp lättare ska kunna hitta ett nytt jobb.

Sedan 2016 finns inom ramen för detta avtal ett försök där det också kan ges kompetensutveckling till anställda innan de har sagts upp. Detta för att höja kvaliteten i verksamheten.

Det försöket ska nu utvärderas. Redan nu signalerar fack och arbetsgivare att de är nöjda med försöket och vill förhandla fram ett permanent avtal om omställning och kompetensutveckling.

Som ett led i utvärderingen ska berörda fack och arbetsgivare inom några veckor enas om en avsiktsförklaring om vad det permanenta omställningsavtalet ska innehålla. Denna avsiktsförklaring blir sedan en utgångspunkt för kommande förhandlingar om ett sådan avtal.

Lenita Granlund kan inte nu säga vad Kommunal kommer att kräva i dessa förhandlingar.

– Vi får se vad vi kommer fram till i utvärderingen av det försök som nu pågår. Men vi vill se om det går att utöka möjligheterna till kompetensutveckling och att fler kan få del av den, säger hon.

SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl vill också avvakta utvärderingen innan han presenterar konkreta krav på förändringar i avtalet.

– Vi får ser vad vi kommer fram till. Men vi vill förstärka och utveckla möjligheten till omställning och kompetensutveckling, säger han.