Kan ni förklara skillnaden mellan muta och att ta emot gåvor från anhöriga och omsorgstagare? Hur kan det vara olagligt att ta emot enskild gåva? Begår man ett brott då och vad är i så fall straffet?

Undrar också vad som är skillnaden jämfört med att man inom annan kommunal verksamhet kan uppmana till insamlingar till barnens lärare, förskolepedagoger med flera för gåvor vid terminsavslutningar?

/ En som undrar

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Som arbetstagare omfattas du av reglerna i brottsbalken om tagande av muta. En arbetstagare som för sin egen eller någon annans räkning tar emot en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen, gör sig skyldig till mutbrott. Straffet för mutbrott är böter eller fängelse högst två år.

Det är svårt att dra gränsen mellan en tillbörlig och en otillbörlig förmån. En förmån kan vara otillbörlig även om den inte ges för att mottagaren ska handla på ett visst sätt. Om du erbjuds en förmån bör du alltså fråga dig varför du erbjuds den. Har den en koppling till utövandet av din anställning? Vad är den värd? Även en gåva som har ett mycket lågt värde kan tänkas påverka mottagaren i utövandet av anställningen. Gåvor i reda pengar kan aldrig tas emot. 

Om man arbetar inom kommunal verksamhet är det bra att tänka på att domstolarna ställer särskilt höga krav på anställda i den offentliga sektorn. För att vara på den säkra sidan är det med andra ord bäst att helt undvika att ta emot gåvor och förmåner.

På Institutet mot mutors hemsida institutetmotmutor.se kan du läsa domar som handlar om mutbrott. När det gäller din fråga om presenter till lärare och förskolepedagoger vid terminsavslutningar har det, såvitt jag känner till, inte prövats i domstol om sådana presenter skulle kunna vara en otillbörlig förmån.