Hur många namnunderskrifter har ni fått in?

– Ungefär 14 000 så det är rätt många. Men det kunde ha varit fler eftersom vi är så många som jobbar inom äldreomsorgen i Sverige. Men vi är nöjda med 14 000. Det är inte bara undersköterskor som skrivit under utan andra också.

Undersköterskeupproret

”Nu startar vi Undersköterske­upproret!”

Debatt

Vad är Undersköterskeupproret?

– Det kom till när regeringen gick ut med vårbudgeten och sa att det skulle sparas ytterligare 310 miljoner på äldreomsorgen. Vår förbundsordförande i Kommunal har gång på gång skrivit att det behövs ett lyft för äldreomsorgen och att en kris är på väg. Så när regeringen kom med ett sparkrav kände jag att det får vara nog. Nu går det inte att spara mer för snart finns inga som tar hand om våra gamla kvar. Jag sa till min kollega Jenny Klingstam: kan vi inte starta ett undersköterskeuppror? Vi fick hjälp av Kommunal att starta Facebook-gruppen och namninsamling, vi har stöd av dem men det är vi som har fixat det på egen hand.

Ni har fått hjälp från er sektion, stödjer Kommunals förbundskontor också upproret?

– Ja, det gör de till 100 procent. Vi har varit och träffat Tobias Baudin, han är positiv till det här. Kommunal har gått ut med att de backar upproret på alla de platser i landet där manifestationer kommer hållas. Men det är inte Kommunals kamp, det är undersköterskornas kamp. Och många som inte är med i Kommunal är med i upproret. Jag och Jenny är arbetsplats- och skyddsombud. Det kanske leder till att medlemmarna förstår att det är vi tillsammans som är facket och måste kämpa tillsammans för förändringar.

Maria Bölla.

Undersköterskeupproret

”Vi måste kämpa tillsammans”

Debatt

Vad vill ni förändra?

– Vi vill få bättre arbetsvillkor, bli av med delade turer, få arbetstider som går att kombinera med ett socialt liv och vi vill höja statusen för yrket så att unga vill söka sig till det. Det är inte många som söker till undersköterskeutbildningen på gymnasiet. Och vi behöver bli fler som jobbar, vi är för få.

Vad händer på torsdag?

– Då ska jag och Jenny lämna över namninsamlingen till Lena Hallengren (socialminister reds anm). Det kommer hållas manifestationer på flera håll i landet: Stockholm, Tingsryd, Borlänge, Jönköping och Skurup. I Stockholm kommer det hållas tal, jag ska hålla ett har jag lovat, och det tror jag kommer göras på de andra också. Sedan kommer det vara plakat och banderoller och sådant. Vår förhoppning var att fler skulle vilja ordna manifestationer, framför allt i de större städerna. I Stockholm verkar det kunna bli ganska stort och många kommer ta sig hit från andra orter.

– Det här kommer ut i media och det tycker vi är positivt. Att man börjar prata om undersköterskorna, precis som man har pratat om sjuksköterskorna, lärarna och poliserna. Ingen har hittills pratat om undersköterskorna men vi är jätteviktiga i både kommuner och landsting.