Krisen som är på väg handlar om att det inte kommer finnas tillräckligt många undersköterskor inom äldrevården. Dagens arbetsvillkor lockar inte många unga att läsa till undersköterska. Att jobba med äldre anses vara ett ”skitjobb” som vem som helst kan utföra. På vår arbetsplats märks det då vi i stort sett bara får in outbildad personal.

Att resurserna redan är för små märks tydligast vid korttidsfrånvaro. Då tar arbetsgivaren inte in vikarier utan vi får gå kort, vilket betyder att vi går på minibemanning. När vi går kort har vi en prioriteringslista som vi ska följa, vi ska till exempel hoppa över dusch och städ den dagen. Att lämna en dusch till nästa dag innebär att vi dagen efter har ännu mer som vi ska hinna. Minimibemanningen leder självklart också till att den boende blir lidande, den som inte får sin dusch.

Arbetsmiljön hänger ihop med arbetsvillkor och arbetstider. Vi har fasta scheman som rullar på i fyraveckorsperioder. Det är varannan helg och delade turer. På helgerna har vi väldigt långa pass (12-21, 7-16) eller delad tur då vi jobbar (7-12+16-21). Vi får ofta höra från våra kollegor att de önskar att de delade turerna togs bort och att helgpassen blev kortare. Som det är nu så orkar man inte och har svårt att hinna med sitt sociala liv när man jobbar helg.

Våra scheman ska vara lagda efter ett hälsotänk, men vi kan inte se en enda fördel med att ha delade turer. Hela dagen går åt till jobbet. De fyra timmar man har rast ska man hinna fram och tillbaka mellan jobb och bostad, om man har möjlighet att ta sig hem vill säga. Man ska hinna äta, vila och vara social med sin familj. Rasten är i stort sett bara några timmar av konstant tittande på klockan och den leder till en enorm stress.

Vår arbetsmiljö är både fysiskt och psykiskt tung. Den fysiska kan man lättare åtgärda då det handlar om materiella ting, men när det gäller den psykosociala arbetsmiljön är det svårare. Konsekvenserna av för låg bemanning och för långa arbetstider blir att det är svårt att få till den återhämtning vi behöver. En ledig dag efter att ha jobbat hela helgen räcker inte. Att jobba sent på kvällen och sedan börja tidigt på morgonen är inte heller något som är bra, det leder till att man blir stressad över att man inte kan somna när man vet att man ska upp tidigt dagen efter.

Det behövs ett äldreomsorgslyft, och det behövs nu!

Att jobba som undersköterska inom äldrevården är ett otroligt krävande jobb. Men också fint och givande. Att hela tiden få höra att det ska sparas på äldrevården är otroligt frustrerande. Våra äldre kan man inte spara på. De är värda all respekt och omtanke de kan få.

Problemet är att människor i allmänhet inte förstår hur viktiga vi undersköterskor är för att välfärden ska fungera. Utan oss skulle det inte finnas någon som tar hand om våra äldre. Det är dags att regeringen inser att om man inte lägger pengar på äldrevården så kommer Sverige att stå inför en kris. Det behövs ett äldreomsorgslyft och det behövs nu!

För att öka insikten om hur viktiga vi undersköterskor är har vi startat Undersköterskeupproret, en grupp på Facebook med syfte att skapa debatt i samhället. Vi har startat en namninsamling i hela Sverige och hoppas få in så många namnunderskrifter att vi kan lämna över dem till statsministern. Vi är redan i full gång! För det räcker nu – det måste vara slutsparat på ett av Sveriges viktigaste jobb!

Fotnot: Länk till Facebook-gruppen Undersköterskeupproret