Det var tidigare i veckan som Västerbottens-Kuriren först berättade om ropet på hjälp från äldreomsorgens personal i Sveriges minsta kommun, västerbottniska Bjurholm.

I en skrivelse som Kommunals huvudskyddsombud skickat till kommunstyrelsens ordförande och socialchefen, listas allvarliga brister. Kommunal skriver att ledningen för kommunens äldreomsorg inte lyssnar på dem trots påtryckningar under flera år, att cheferna saknar kompetens för sitt uppdrag och att de inte längre kan garantera patientsäkerheten. 

Enligt huvudskyddsombuden har det inträffat dödsfall på grund av oerfaren och outbildad personal. Det är också stora problem med personal som inte kan svenska – ett problem som finns på många håll i landet och som Kommunalarbetaren granskade för ett år sedan.

Kommunals huvudskyddsombud i Bjurholm skriver att ”nysvenskar” sätts in på rader och förväntas klara samma arbete som en utbildad och erfaren undersköterska. Larmcentralen vägrar att prata med den personalen när de ringer, eftersom de inte förstår vad de säger.

Det uppstår missförstånd mellan brukare och personal som inte kan tillräcklig svenska och sker missar i såväl medicinering som omvårdnad. Vårdtagare har exempelvis blivit liggande i blöta blöjor och har inte torkats ordentligt i ansiktet efter matning, enligt skrivelsen. Det gör också att dokumentationen ”är under all kritik” eftersom de som inte kan tillräcklig svenska inte kan dokumentera.

Situationen leder till ökad press på övrig personal. ”När vi kommer med dessa anmärkningar blir vi kallade rasister”, skriver huvudskyddsombuden.

I skrivelsen står också att personalen inte får kontakta en av sina chefer utan måste gå omvägar, och att två undersköterskor förbjudits att kontakta bemanningsenheten. Huvudskyddsombuden menar också att två enhetschefer har tvingat sjuksköterskor att ge medicindelegering till personal som inte kan tillräcklig svenska eller har bristande kompetens, trots att de har protesterat.

Det står också att bemanningsenheten inte fungerar, framför allt för att en av dem som arbetar där inte har kunskap om verksamheten och bemannar fel, samt är otrevlig och otillgänglig och inte går att få tag på trots att det är sagt att hen ska jobba. 

Kommunal menar också att lönekontoret inte följer kollektivavtalet när det gäller hur man räknar ut och betalar ut övertid för deltidsarbetare. 

Kommunen är också ibland utan sjuksköterska på natten. Det finns då en sjuksköterska i sovande beredskap, vilket innebär att nattpersonalen själva måste göra medicinska bedömningar av när något är akut och sjuksköterskan måste kontaktas.  ”Detta blir svårt när man har outbildad och oerfaren personal på plats” skriver huvudskyddsombuden.

”Vi orkar inte längre arbeta under rådande arbetsförhållanden” avslutas brevet. 

Socialchefen Karin Gothefors-Linder säger till SVT Västerbotten att de har inlett en utredning som beräknas vara klar under nästa vecka.

– Det är ett prioriterat ärende, säger hon till SVT.

KA har sökt Kommunal i Bjurholm.