Som KA berättat tidigare har hemtjänstföretaget Gertrud Care kritiserats av före detta anställda i SVT Blekinge och SVT Småland för att inte ha betalat ut rätt löner till anställda. En före detta anställd har också sagt att företaget tagit betalt för insatser som inte utförts. Kritiken har rört verksamheterna i Karlskrona, Kristianstad och Kalmar. Kommunal i Blekinge driver ärenden för ett antal medlemmar som fått för lite i lön.

I november förra året sade Kristianstads kommun upp avtalet med företaget och i slutet på maj hävde Karlskrona kommun avtalet med Gertrud Care. Då hade man redan sedan innan dragit in företagets rätt att dela ut medicin, eftersom kommunen ansåg att de misskött den uppgiften.

Företaget har fortfarande avtal med Kalmar, Ronneby, Mörbylånga, Torsås och Mönsterås.

Sedan årsskiftet råder tillståndsplikt för att få bedriva hemtjänst, och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, håller som bäst på att gå igenom alla ansökningar. De som redan har haft verksamhet igång har fått fortsätta i väntan på beslut.

Nu har Ivo beslutat att Gertrud Care inte får tillstånd för att bedriva hemtjänst. I beslutet skriver Ivo att det dels beror på de allvarliga brister som har framkommit i verksamheten i flera kommuner, dels att företaget har misskött sig ekonomiskt och dragit på sig flera revisorsanmärkningar.

Företrädare för bolaget har även misskött sig ekonomiskt i andra företag. 

Ivo skriver att Gertrud Care återkommande har brustit i att meddela biståndshandläggare om en brukare fått ökat eller minskat behov och att en allvarlig avvikelse i form av en vanvårdad brukare har rapporterats. Den bristande medicinhanteringen lyfts också fram.

Läkemedel har exempelvis lagts fram utan kontroll och företagets personal har gett insulin till brukare som skulle få det från kommunens personal, vilket inneburit en risk för dubbeldosering. Företaget har också brustit i sin dokumentation enligt Ivo.

Om Gertrud Care inte överklagar beslutet måste de nu avveckla sin verksamhet i de kommuner där de bedriver hemtjänst. Om de överklagar får de fortsätta till dess att ärendet är avgjort i övre instanser.