Under de kommande tio åren ökar andelen äldre kraftigt. Kommunerna gör stora investeringar i nya äldreboenden samtidigt som många inom äldreomsorgen går i pension. Rubriken för seminariet i Almedalen var ”Bygger vi äldreboenden utan personal?”.

Enligt SKL kan det behövas en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023, varav de allra flesta inom äldreomsorgen och skolan. Det motsvarar nära sju av tio av dem som kommer ut som förvärvsarbetande under dessa år.

Alternativet är att effektivisera arbetet så att fyra personer kan göra det som fem personer utför i dag. Då finns inte behovet av denna stora rekrytering.

Fredrik Reinfeldt var inbjuden för att ge sina synpunkter på hur denna utmaning ska lösas.

Hans första råd var hans välkända förslag om att låta människor arbeta längre upp i åldrarna.

– Börja med dem som vill och orkar.

Fredrik Reinfeldt menade att det är inte är rimligt att människor anses förbrukade när allt fler har 30-40 år kvar att leva efter 65 års ålder. Han hävdade att många som fyller 65 inte känner sig för gamla för att fortsätta arbeta.

– När jag säger så får jag ofta höra från någon, ”men jag orkar inte din dumskalle”. Men jag talar generellt om de som blir 65, det finns alltid de som inte passar in i den bilden. Sluta med att räkna bort alla som blir äldre och vill fortsätta arbeta.

Fack, media, politiker och andra talar ständigt om hur personalen går på knäna, utsätts för hot och har andra dåliga villkor. Vi har gjort oss själva en otjänst genom att sprida denna bild.

Fredrik Reinfeldt

Fredrik Reinfeldts andra råd var att vara öppen för att ta in arbetskraft från andra länder.

– När det talas om att det finns brist på arbetskraft är frågan om det finns för lite människor i världen. Så är det inte. Varför då inte utnyttja den möjlighet som finns att låta människor komma hit och arbeta hos oss där det saknas personal?

– Den som stänger den dörren har några frågor att besvara, sa Reinfeldt och menade att då krävs besked om hur vi då ska få tillräckligt med personal. 

Hans tredje råd var att lära av Japan när det gäller att utnyttja robotar inom äldreomsorgen.

– Det kanske känns främmande för oss i dag, men jag är övertygad om att inom en snar framtid kommer detta att vara verklighet även hos oss.

Det fjärde rådet var att sluta svartmåla bilden av hur det är att jobba inom välfärden.

– Fack, media, politiker och andra talar ständigt om hur personalen går på knäna, utsätts för hot och har andra dåliga villkor. Vi har gjort oss själva en otjänst genom att sprida denna bild, sa Fredrik Reinfeldt och menade att den bidrar till att unga väljer att satsa på andra yrken som verkar mer spännande och utvecklande.

Han lade till att under hans tid som politiker reste han ofta runt och besökte personal inom välfärden.

– Ingenstans träffade jag någon som bekräftade att den negativa bilden av deras arbete var sann.

Det krävs också att kommunerna blir attraktivare som arbetsgivare för att lättare kunna rekrytera personal.

Catrin Johansson, Vårdförbundet

Fredrik Reinfeldt fick medhåll av kommunalrådet i Södertälje, Boel Godner (S). Hon uppmanade politikerna att sluta med pajkastningen om det dåliga i välfärden.

Boel Godner beskrev hur de i Södertälje satsade på att kompetensutveckla sin personal så att de kan och vill fortsätta arbeta inom kommunens verksamheter.

Moderaten Anders Knape, ordförande i SKL, menade att om fler arbetade heltid och längre upp i åldrarna skulle en del av personalbristen kunna lösas.

Han tror att ett större antal skulle kunna orka med detta om det infördes fler enklare jobb. Dessa skulle då kunna avlasta med att utföra sysslor som inte ingår i den utbildade personalens profession, som att dela ut matbrickor. 

Catrin Johansson från Vårdförbundet höll delvis med, men menade att det inte räcker för att lösa personalbristen.

– Det krävs också att kommunerna blir attraktivare som arbetsgivare för att lättare kunna rekrytera personal, sa hon.