Det står klart efter torsdagens möte i personalutskottet.

– Jag känner mig irriterad på de partier som inte förstår allvaret i att man behöver ha utbildad personal, säger Christine Marttila, sektionsordförande, Kommunal SU Östra.

Facken anser att vårdbiträdesutbildningen på tio veckor som ges vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är otillräcklig och att patientsäkerheten är hotad.

Därför har också Socialdemokraterna i personalutskottet krävt att regionen ska följa den avsiktsförklaring om utbildning av vårdbiträden som antagits centralt av Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Detta innebär 800 gymnasiepoäng på nio månader.

Men i personalutskottet fick inte Socialdemokraterna stöd av de andra partierna.

– Det är olyckligt, vi kommer att gå vidare med en motion till regionfullmäktige, säger Janette Olsson, (S), vice ordförande i personalutskottet.

Inför dagens möte hade också Kommunal skrivit till alla ledamöter i personalutskottet och uppmanat dem att rösta för att följa den centrala avsiktsförklaringen om utbildning för vårdbiträden.

Men så skedde alltså inte. Janette Olsson är förvånad.

– Jag reagerar på att man ratar en överenskommelse på SKL-nivå, jag trodde att det var självklart att ställa sig bakom den. Vi måste se till kompetensen och patientsäkerheten, säger Janette Olsson.

Kommunal reagerar starkt på att överenskommelsen mellan Kommunal och SKL inte följs. Nu drivs frågan vidare.

– Även om det är en lokal fråga så är vi rädda att det här sprider sig i hela landet, vi känner ju att man behöver ta krafttag, säger Christine Marttila.

I det tjänstemannautlåtande som tagits fram slås fast att införandet av ett nittiotal vårdbiträden på Sahlgrenska har haft goda resultat, därför finns nu yrkeskategorin permanent. Däremot bedöms 800 poäng vara en alltför omfattande utbildning och ett för stort steg innan man prövat yrket och känt att man är lämplig.

– Personalorganisationerna har inte sett någon utvärdering. Det finns en anledning att man satt en gräns på 800 poäng, det är för att man behöver ha utbildning för att jobba inom akutsjukvården. Allt handlar om att kapa kostnader och då tänker man inte på vad det blir för kvalitet, säger Christine Marttila.