Störst är ökningen i Region Dalarna (243 procent) och Region Skåne (182 procent), visar KA:s kartläggning för 2018.

Fack och arbetsgivare har delade meningar om ökningen beror på brist på undersköterskor och sjuksköterskor. Ofta arbetar biträden som servicevärdar och tar hand om kök samt städ. Men på flera sjukhus utför de också omvårdnad och tituleras vårdbiträden.

På flera håll har Kommunal ifrågasatt om de har tillräcklig utbildning.

Störst uppmärksamhet har Kommunals kritik fått på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU. Redan 2017 startade Västra Götalandsregionen, VGR, en snabb­utbildning för vårdbiträden.

– Vi anser att utbildningen inte är tillräcklig, säger Christine Marttila, sektionsordförande Kommunal SU Östra.

Kommunal anser att utbildningen är för kort, då den sträcker sig över tio veckor och endast innehåller en dag teori per vecka.

Detta ställs mot de 800 gymnasiepoäng på nio månader för vårdbiträden som är en del av den yrkesutvecklingstrappa som Kommunal tagit fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Även Vårdförbundet är kritiskt. Kommunal anser att patientsäkerheten sätts på spel.

– Patienter kan bli akut sjuka. En undersköterska har en gedigen utbildning, ett vårdbiträde ska ha halva, den här biträdes­utbildningen är inte i närheten av det, säger Christine Marttila.

Vi har påpekat för arbetsgivaren att vi inte motsätter oss vårdbiträden, men att vi kräver rätt utbildning.

Adifete Hoxha

Samtidigt varnar Kommunal både för kompetens- och lönedumpning. Efter flera möten med VGR har Kommunal vänt sig till Janette Olsson (S), vice ordförande i personalutskottet:

– Vi måste säkra utbildningsnivån, finns det en nationell trappa är det självklart att ha det kravet, säger Janette Olsson.

Tillsammans med andra S-ledamöter kräver hon att utbildningen genomförs i regionen. Kommunals sektioner vid SU har också tagit kontakt med samtliga politiker i regionfullmäktige för att de ska ställa sig bakom kravet.

Ärendet bereds nu av tjänstemän och kommer upp på personalutskottet i juni.

Region Skåne har i antal den största ökningen, där har antalet biträden nästan tredubblats. Många arbetar som servicevärdar med kök och städ.

Kommunal som granskar alla anställningsbevis har vid lasarettet i Helsingborg reagerat på ett tiotal av dem nu inför sommaren.

– Vi har påpekat för arbetsgivaren att vi inte motsätter oss vårdbiträden, men att vi kräver rätt utbildning, de ska ha 800 poäng som vårdbiträde, akutsjukvård ska ingå, och det ska finnas en arbetsbeskrivning, säger Adifete Hoxha, sektion Helsingborg/Ängelholm/Sjukvård.

Kommunal har tidigare påtalat att outbildade som sitter vak inte har kompetens att se försämringar hos patienten, vilket då ledde till att detta försvann.

Vid Centralsjukhuset i Kristianstad äventyras patientsäkerheten enligt Kommunal.

– De ska bistå vid omvårdnadsuppgifter, men de jobbar som undersköterskor, säger Gösta Klinteberg, sektion Kristianstad/Nordöstra sjukvård och service.

Vårdbiträdena gör inte allt som undersköterskorna gör. Vi har avtal med Kommunal om lägsta löner.

Bodil Holmquist

Enligt facket skapar detta irritation.

– Undersköterskorna gillar det inte, biträdena utför undersköterskeuppgifter, men får mindre i lön. Det blir en form av löne­dumpning, säger Gösta Klinteberg.

Men bilden delas inte av HR-ansvarig Bodil Holmquist.

– Vi ersätter inga undersköterskor med vårdbiträden, men de kan göra viss ­patientnära arbete, säger Bodil Holmquist.

Enligt henne har de som arbetar som ­biträden någon form av vårdutbildning eller tidigare erfarenhet.

I Region Skåne var i fjol medellönen för biträden knappt 21  500 kronor och för undersköterskor drygt 26  000 kronor. Men att det skulle handla om löne­dumpning när biträden utför under­sköterskeuppgifter anser inte Bodil Holmquist.

– Det har vi inte fått till oss från Kommunal. Vårdbiträdena gör inte allt som undersköterskorna gör. Vi har avtal med Kommunal om lägsta löner, säger Bodil Holmquist.

Både i Skåne, Västra Götaland och Kronoberg uppger Kommunal att outbildade biträden anställs inom psykiatrin.

Här har biträdena ökat mest

  • Region Dalarna: 243 %
  • Region Skåne: 182 %
  • Region Västmanland: 150 %
  • Region Kronoberg: 131 %
  • Västa Götalandsregionen: 79 %
  • Region Norrbotten: 78 %
  • Region Östergötland: 57 %

Totalt i regionerna har antalet biträden ökat med 60 procent. I sju regioner är ökningen kraftig. I övriga regioner är förändringarna små.

Uppgifterna är offentliga, de gäller 2017-2018 och har samlats in av Kommunalarbetaren. Eventuella felaktig­heter beror på felrapporterade siffor.