Det var på Kommunals kongress för en månad sedan som representanter för två arbetsplatsklubbar gick ut i ”facklig strejk” mot Kommunal. De menade att de förvägras rätten att företräda de medlemmar som har valt dem och krävde att få förhandlingsmandat.

Kommunal svarade med att frånta elva personer sina fackliga uppdrag. En av personerna befann sig på kongressen och tvingades lämna. Enligt Kommunals avdelning Väst har personerna brutit mot stadgarna och dessutom trakasserat och hotat förtroendevalda och anställda.

Nu står det klart att avdelning Väst vill att tio av de elva personerna utesluts ur Kommunal. Skälen till att utesluta dem hänvisas till att de ”uppsåtligen brutit mot stadgarna eller vägrat rätta sig efter föreskrifter som har stöd i stadgar eller kongress/förbundsmötesbeslut. Detsamma gäller då medlem bedriver eller stödjer sådan verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt.”

Ordförande för Kommunal avdelning Väst, Anna Skarsjö, säger att den elfte personen som blivit av med sitt uppdrag har visat att den kan vara kvar i förbundet.

– Den elfte personen har uttryckt skäl till att den inte ska finnas på den listan längre, säger Anna Skarsjö.

Om personen ska få tillbaka sitt förtroendeuppdrag är upp till förbundsstyrelsen att avgöra.

Nu har de tio personerna 14 dagar på sig för att yttra sig och tala för sin sak. Därefter kommer förbundsstyrelsen fatta beslut om de ska uteslutas eller inte.

Det här tillhör inte vanligheterna direkt och det är ingenting vi gör lättvindigt.

Anna Skarsjö

Kommunalarbetaren har pratat med flera av de som blev av med sina uppdrag, och även med personer som stödjer dem. De menar att det fanns ett missnöje hos medlemmarna med hur ett antal fackligt förtroendevalda skötte sina uppdrag.

När det bildades två klubbar, ville de andra förtroendevalda och avdelningen inte acceptera det och därför har de förvägrats att förhandla, menar de.

På den andra sidan finns flera personer som har slutat eller blivit sjukskrivna på grund av de långdragna konflikterna. Flera har varit fackliga ombud men avsagt sig uppdragen för att de inte har orkat.

Enligt dem har det skett mängder av uthängningar och påhopp på en låst Facebooksida för anställda inom Göteborgs spårvägar. De menar att det tvärtom är de som har försökt införa det arbetsplatsnära fackliga arbetet men motarbetats.

– Det handlade om att vi vände oss till avdelningen och kollade vad som gällde och följde det som Kommunal sade. Då kunde inte den här gruppen styra som de gjort tidigare, säger ett före detta fackligt ombud.

Arbetsgivaren Göteborgs spårvägar har också ett hot om vite till Arbetsmiljöverket hängande över sig på grund av konflikterna.

Gustav Landström.

Gustav Landström är en av dem som har fått brev om att han kan uteslutas ur Kommunal. Han säger att det inte finns något specificerat kring vad han skulle ha gjort.

– Jag ska begära så snart som möjligt att få ett grundligare underlag. Det här känns ju helt rättsosäkert, att inte få veta vad man anklagas för, säger Gustav Landström.

Han säger att han inte var inblandad i att utlysa ”strejken” mot Kommunal och att han inte hann ta ställning varken för eller mot innan han meddelades att han blivit av med sitt uppdrag.

– Det var ett tre minuter långt samtal när jag snabbt skulle vända i Angered. Jag sa att det inte är så enkelt som att man ät för eller emot, för det är det inte. Det här är en konflikt som har pågått jättelänge och om man ser det som att man är för eller emot, då är man inte seriös och vill inte lösa detta, säger Gustav Landström.

Vi har nästan fått gå via ombud för att kunna prata med avdelningen i alla fall litegrann. De vill inte prata med oss och man verkar ha bestämt sig.

Gustav Landström

Den 5 juni hölls ett stormöte arrangerat av de som blivit av med sina fackliga uppdrag. Där bildades en ”samordningskommitté” som bland annat Gustav Landström ingår i. Deras uppdrag blev att försöka normalisera relationerna med avdelningen, men han säger att det har mötts av kalla handen.

Han skickar också en bild på en mejlkonversation mellan honom och Anna Skarsjö, där hon avböjer hans förfrågan om ett möte.

– Det är den attityden man har haft. Vi har nästan fått gå via ombud för att kunna prata med avdelningen i alla fall litegrann. De vill inte prata med oss och man verkar ha bestämt sig, säger han.

Det har samlats in runt 300 namnunderskrifter bland medlemmar på Göteborgs spårvägar, till stöd för de som blivit av med sina uppdrag och de två arbetsplatsklubbarna. Gustav Landström berättar att listorna har skickats med rekommenderat brev till var och en av ledamöterna i förbundsstyrelsen. 

Kommer ni bilda ett eget fackförbund om ni blir uteslutna eller gå med i något annat?

– Det är klart att den diskussionen har lyfts. Vi har svårt att se att vi skulle kunna bli insläppta i ett annat LO-förbund. Då blir ju alternativen rätt få. Men vi vill ju inte hamna där, och det är inte där jag tror att Kommunal vill hamna heller. 

Anna Skarsjö säger att om underlaget som avdelningen har gett in till förbundsstyrelsen inte är tillräckligt för uteslutning, så kommer de tio personerna heller inte uteslutas. Hon hänvisar till förbundsstyrelsen för mer detaljerade frågor om vad personerna som blivit av med sina uppdrag ska ha gjort, eftersom det var förbundsstyrelsen som fattade det formella beslutet om det.

– Men det här tillhör inte vanligheterna direkt och det är ingenting vi gör lättvindigt, säger Anna Skarsjö.