Tobias Baudin Kommunals ordförande
– Det är inget positivt valresultat, generellt sett. Det är tragiskt att högerpopulister vinner mark, i Sverige och övriga EU. Och det är tråkigt att vänsterpartierna i EU backar samt att S i Sverige gör sitt sämsta val någonsin.
– Men som de säger, det kunde vara värre. Jag tycker att det är bra att de gröna partier ökar i EU-parlamentet, klimatfrågan är ju så viktig.
– Det mest positiva är ändå att valdeltagandet ökade jämfört med tidigare.
Therese Guovelin LO:s förste vice ordförande
– Jag är glad åt att S behöll sina fem mandat. Våra förbundsmedlemmar har gjort ett mycket bra arbete i valrörelsen. De hade 200 000 väljarsamtal, målet var 150 000 samtal. Nu får vi analysera valresultatet i Sverige ordentligt för att se vad vi kan dra för slutsatser av det.
– I övriga Europa ser valresultatet lite olika ut. Det är ju beklämmande att i länder som Italien och Frankrike är högerextrema partier störst. I andra länder har liberala och gröna partier ökat.
– Det krävs nu att de demokratiska partierna i EU-parlamentet lyckas kompromissa om de framtida besluten, bland annat om den sociala pelaren.
Eva Nordmark TCO:s ordförande
Vad är din kommentar till EU-valet?
 
– Jag är först och främst glad över att valdeltagandet i Sverige ökade. Jag är också lättad över att inte nationalister och populister fick ett ännu större inflytande på EU-nivå. Det sammantagna valresultatet för hela EU innebär dock en ökad splittring och risk för att det kan bli svårare att få igenom vissa reformer. Det finns frågor som måste tas itu med direkt, som klimatfrågan.
 
Hur tror du att valet påverkar de frågor som beslutades vid Europafackets kongress förra veckan?
 
– Den avgående kommissionen under ledning av Juncker satte de sociala frågorna högt upp på dagordningen. Min förhoppning är att även den tillträdande EU-kommissionen fortsätter på det spåret och bidrar till att skapa förbättrade villkor för medborgarna i alla medlemsländer.