Sjuktransporterna kostar mycket pengar i många av landets regioner. I Dalarna vill man göra omläggningar som ska minska de summorna.

– Det finns stora pengar som kan läggas på vård i stället för transporter, säger Bengt Benjaminsson, förvaltningschef för Dalatrafik.

Sedan många år finns en buss som kör sjukvårdsresor med patienter mellan Falun och Uppsala för vård på bland annat Akademiska sjukhuset. Bussen har körts av en ambulanssjukvårdare och bemannats av ambulanssjukvården. Från och med den 1 juni kommer resorna i stället köras i regi av Dalatrafik som sköter regionens kollektivtrafik.

– Vi kommer att ha en bussförare som kör och en undersköterska som är med i bussen under hela resan. Vi ser det som en förbättring, säger Bengt Benjaminsson.

Förändringen är den första i att bygga ut ett större nät av sjukvårdstransporter i regionen.

– Som ett exempel har vi i dag sju patienter som bor i Hedemora och som behöver sjuktransport. En samordning med ett fordon skulle kunna vara intressant. Men då behöver besökstiderna också samordnas, säger han och ger exempel på hur Dalatrafik redan i dag samarbetar med rektorer på skolor för att kunna samordna skolskjutsar.

Ett steg i den riktningen tas redan i juni. Då kommer sjukvårdstransportbussen till Uppsala att starta i Mora istället för i Falun.

– Det ger möjlighet för dem som bor i Mora att åka direkt till Uppsala utan bussbyten, men också att åka till Falun för vårdbesök med bussen.

Bussen är i dag inte utrustad med mer än toalett, pentry och basal förstahjälpen-vård, men det pågår diskussioner om det.

– I Umeå och Östersund finns sjukvårdstransportbussar som kan ta liggande patienter. De har mer ambulanslik utrustning. Vi ska möta sjukvården för att diskutera om det är det de vill ha här också. I så fall kan det bli aktuellt med en person med sjuksköterskekompetens på bussen istället för undersköterska.

Anette Nydelius har i flera år förhandlat frågor kring sjukvårdsbussen för Kommunals räkning. Hon har själv en bakgrund inom ambulans.

– Jag är inte orolig över att det blir en bussförare som kör istället för en ambulansförare. Tidigare har det varit lite av en reträttplats för ambulanspersonal som velat trappa ner och vi har stridit för att det ska vara ambulanspersonal som bemannar på grund av det. Men nu går de två som kört i pension och då släpper vi det, säger hon.