Arbetsrättsjuristen Henric Ask vid LO–TCO Rättsskydd beskriver det som att det råder Vilda Västern när det gäller anställningsformer och anställningsvillkor.

Det kan påverka hur anställningsskydd i lag och kollektivavtal beräknas.

Vår granskning visar att skillnader i villkor ofta kan bero på anställningsform och vad som står i anställningsavtalet.

Anställda måste till exempel ha jobbat ett visst antal dagar för att få ut pengar från vissa av de kollektivavtalade försäkringarna, bland annat den som ger extra ersättning vid sjukdom. Det kan bli svårare för dem med kortare anställningar.

De som jobbar på korta kontrakt och blir sjuka mellan kontrakten löper också större risk att bli utan ersättning av en annan anledning – att de inte räknas som anställda.

Mahmoud Alkwas.

Osäkra villkor

”Jag måste ha flera jobb för att klara mig”

Nyheter

Henric Ask har stött på en rad varianter av anställningsavtal med anställningsformer och villkor som inte stämmer överens med vad lag och avtal kräver. Detta även på arbetsplatser som formellt täcks av ett kollektivavtal.

– Vid kortare anställningar behövs heller inget skriftligt anställningsavtal, där kan det finnas en muntlig överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställda om vad som ska gälla, säger han.

Enligt honom kan det bli tolkningsproblem om det är flera återkommande korta anställningar. Ska dessa räknas som en sammanhängande anställning eller var och en för sig?

Detta har bland annat betydelse för beräkningen av när en anställd har företrädesrätt eller när en visstidsanställning ska omvandlas till en fast anställning.

Stefan Koskinen.

Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega, säger att de ger rådet till sina medlemsföretag att se anställningen som sammanhängande om någon arbetar tillfälligt en fredag och efterföljande måndag. Då kan personen räkna dagarna mellan arbetspassen som anställd.

– Ur ett arbetsgivarperspektiv vill vi gärna att folk arbetar länge och är lojala, det är då man kvalificerar sig för olika förmåner. Men det måste samtidigt ha rätt proportioner så att det inte blir diskriminering, säger han.

Det finns avtal där lönens storlek beror på anställningstid. Uppsägningstiden när en arbetsgivare vill säga upp personal är ofta olika lång beroende på hur lång anställningstiden är.

Rätten till a-kassa, villkor vid sjukskrivning, storleken på föräldrapenning och förmåner i försäkringar i kollektivavtal kan också bero på hur lång anställningstiden är.

Är du tillfälligt anställd behöver du ha koll på vad som gäller vid semester och sjukdom.

Osäkra villkor

Checklista för dig som inte har fast jobb

Nyheter

Handels chefsekonom, Stefan Carlén, är kritisk till de osäkra villkoren för tillfälligt anställda.

– Du får ett A- och ett B-lag, säger han.

Hälften av alla med tillfälliga jobb har allmän visstidsanställning, enligt siffror från SCB. Bland dem har andelen timanställda ökat kraftigt.

Skillnaderna i anställningsskyddet ska utredas på uppdrag av regeringen efter en överenskommelse med C och L. I direktiven för utredningen sägs att utredaren ska ”överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.”

Hur den balansen ska kunna skapas är oklart när utredaren samtidigt ska ”utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna och ”särskilt beakta mindre företags behov av flexibilitet.”

Lenita Granlund, Kommunal.

Kommunal vill ha en bättre balans i arbetslivet genom att allmän visstidsanställning avskaffas, så att arbetsgivare inte längre omotiverat kan anställa tillfälligt.

Avtalssekreterare Lenita Granlund säger att det är viktigt med tryggare anställningsformer för att få ett hållbarare arbetsliv.

– Ett sätt att göra det på är att företrädesrätten borde tjänas in snabbare, tid mellan tillfälliga arbetspass borde då också räknas, säger hon.

Christopher Bäcktorp, säsongsarbetare.

Osäkra villkor

”Det kan vara svårt att få hyreskontrakt”

Nyheter

Anställningstryggheten diskuteras nu också i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Facken vill att visstidsanställda och sjuka som inte kan fortsätta på sina nuvarande jobb ska få samma chans som andra anställda till omställningsstöd, det vill säga betald utbildning och hjälp att finna nya jobb. Och att alla anställda ska få möjlighet till kompetensutveckling för att minska risken att bli uppsagd.

Arbetsgivarna vill att detta i så fall ska betalas med regler som gör det lättare för dem att säga upp vilka de vill.

Kommunal har redan ett sådant omställningsavtal som de andra facken vill ha. Det omfattar också tillfälligt anställda och sjuka som inte kan jobba kvar.

Avtalet ger även möjlighet till kompetensutveckling för att undvika framtida risker för uppsägningar på grund av arbetsbrist.

 

Fotnot: Granskningen av villkoren för tillfälligt anställda är ett samarbete mellan Kommunalarbetaren och Arbetet, som båda ingår i LO Mediehus. Läs fler berättelser om osäkra arbetsvillkor här.