Antalet anställda inom välfärden behöver öka med 200 000 personer den kommande tioårsperioden, om inga förändringar görs i arbetssätt eller organisation, enligt SKL:s beräkningar. För att minska behovet krävs bland annat att fler jobbar heltid och att fler använder sig av tekniska lösningar.

Vad betyder det då för kommunalarna som arbetar inom kommuner och landsting?

– Vi rör oss i ny terräng. Vi vet inte hur det kommer att se ut, men digitaliseringen och teknikutvecklingen påverkar oss alla. Det handlar om att förändra sätten vi jobbar på, det ställer nya krav på ledarskap och kompetensutveckling. Det viktiga är att det sker i dialog med de anställda. Det här är ett bra område att samverka kring, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Den nya tekniken

Så förändrar den nya tekniken ditt jobb

På jobbet

De tekniska lösningar som kan bidra till att de anställda kan arbeta längre, och därmed minska rekryteringsbehovet, är bland annat sådana som minskar tunga lyft.

– Det handlar om att förbättra ergonomin. Det finns till exempel duschrobotar och självtvättande toaletter. Rutinartade arbetsuppgifter som att samla in information kan automatiseras. För att det ska bli framgångsrikt är det viktigt att det är teknik som är användarvänlig. Då kan det blir en vinn-vinn-situation, säger Caroline Olsson.

Kommunal ser positivt på tekniska lösningar som kan minska den fysiska arbetsbelastningen och frigöra tid för kommunalare som arbetar människonära.

– Det finns jättemånga bra tekniska hjälpmedel, men om inte våra medlemmar får vara delaktiga så kan tekniken bli en börda, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal.

Lenita Granlund.

Kommunal har nyligen släppt en rapport om välfärdsteknik och hur den påverkar kommunalare inom äldreomsorg och sjukvård. Medlemmar har fått svara på frågor om tekniska hjälpmedel och möjligheten att påverka valet av dessa.

Svaren visar att de flesta anser att tekniska hjälpmedel förbättrar arbetsmiljön. Samtidigt uppger många att de inte får vara delaktiga. Rapporten visar också att nästan alla dagligen kommer i kontakt med teknik, som till exempel planering i mobilen, digitala larm, sensorer, nattkameror och digitala lås.

– Det som slår en är att en majoritet inte är involverad i införandet. Det är som att välfärdsteknik ses som inköp av en ny möbel. Det ses inte av arbetsgivaren som en del av arbetsmiljöarbetet. Skyddsombuden är inte involverade och det är nog därför det inte blir så bra alla gånger, säger Lenita Granlund.

Fredrik Bruhn.

Den nya tekniken

”Vi använder inte teknikens fulla potential”

På jobbet

Många kommunalare har vittnat om en stress över minutstyrning genom planeringsverktyg i mobilen och när tekniken fungerar dåligt.

– Om man ska vara krass: Det är nästan mer värt att slita ut människor än att investera i teknik som förbättrar arbetsmiljön och som gör att medlemmarna kan jobba längre, säger Lenita Granlund.

Varken Kommunal eller SKL ser framför sig att anställda i välfärden kommer att ersättas av tekniken.

Behöver anställda inom välfärden ha den rädslan?

– Jag ser inte att vi kommer att ersätta människor på grund av tekniken. Även om vi skulle rekrytera alla dem vi söker så skulle vi fortfarande behöva införa tekniska lösningar. Tekniken är ett sätt att bibehålla kvalitet i verksamheterna. Personalen ska kunna ägna sig åt det som tekniken inte kan ersätta, som att ha mer tid att vara i kontakt med brukarna, säger Caroline Olsson.

Om ingenting förändrats skulle vi åka häst och vagn fortfarande. Man ska inte vara rädd, för det kommer nya jobb.

Lenita Granlund, Kommunal

Lenita Granlund menar att samhället alltid har förändrats.

Kan inte självkörande bussar, robotkockar och andra liknande uppfinningar göra att antalet jobb minskar?

– Om ingenting förändrats skulle vi åka häst och vagn fortfarande. Man ska inte vara rädd, för det kommer nya jobb. Det gäller att våra medlemmar får vara med i omställningen. Och att man får kompetensutveckling.

Kommunal anser att det går för långsamt att införa ny teknik som kan spara på kommunalarnas kroppar.

– Alla arbetsgivare borde vara med på det här tåget. Vi behöver en nationell kraftsamling, säger Lenita Granlund.

Mycket teknik införs i första hand för att brukarna ska kunna bli mer självständiga, inte för att underlätta för personalen. Det är inget problem, menar Lenita Granlund.

– Är det bra för brukaren är det i regel bra för personalen. Ta det här med nattkameror där man inte behöver störa brukaren, eller falldämpande golv. Det är sådant som också är en förbättring för personalen. Det gäller att det är vår personal som får vara med och driva och utvärdera tekniken.