Som KA rapporterat om införde Söderköpings kommun i höstas fler och kortare nattpass för undersköterskorna, utan att de får högre lön. Förändringarna genomfördes trots stora protester. Personalen har lämnat över en protestlista till kommunen med runt 250 namn och kallade under hösten till ett stormöte för att diskutera de nya schemana, men ansvariga politiker och tjänstemän valde att inte medverka på mötet.

Efter att schemana infördes vittnar personal om att kollegor sagt upp sig eller blivit sjukskrivna. I december intervjuade KA undersköterskan Christina Carlsson som blivit sjukskriven sedan nattpassen blivit fler.

–När nattpassen blev fler försvann återhämtningen. Jag hade bara en ledig dag i veckan och kroppen fick aldrig någon vila. Jag kände hur jag fick tryck över bröstet, och läkaren sa att hjärtat var överansträngt. Jag har aldrig varit sjukskriven tidigare, sa Christina Carlsson.

Vi var med och diskuterade heltid som norm men det här är något helt annat, vi har aldrig sagt ja till fler nattpass eller fyra veckors schema.

Magnus Jonsson, Kommunal

Kommunal Öst inledde en förhandling med kommunen eftersom facket ansåg att kommunen brutit mot flera arbetsrättsliga avtal i samband med att schemaförändringarna infördes. Förhandlingarna gällde att fler och kortare nattpass införts, men också att personalen nu får scheman som bara sträcker sig fyra veckor framåt. Magnus Jonsson är ombudsman på Kommunal Öst och den som lett förhandlingarna med kommunen.

–De har brutit mot arbetsmiljölagen eftersom de inte genomfört de riskanalyser som behövs. Vi anser också att de brutit mot samverkansavtalet eftersom våra medlemmar inte fått vara delaktiga. Dessutom anser vi att kommunen brutit mot arbetstidslagen och kollektivavtalet eftersom personalen inte fått sina scheman i tid så att de kunnat ha synpunkter på dem innan de träder i kraft, säger Magnus Jonsson.

Nu har förhandlingarna avslutats i oenighet eftersom kommunen inte håller med facket om att de brutit mot några avtal. Frågan skickas därför vidare till förbundskontoret, som kan välja att driva vidare förhandlingarna med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som motpart.

– Vi har hela tiden att hävdat att det är omorganisation eftersom arbetstiderna förändrats så pass mycket och eftersom kvällspersonalen fått nya arbetsuppgifter. Men kommunen håller inte med. De anser att facket varit med i processen. Vi var med och diskuterade heltid som norm men det här är något helt annat, vi har aldrig sagt ja till fler nattpass eller fyra veckors schema, säger Magnus Jonsson.

Magnus Jonsson, Kommunal.

Men Bärbel Elenius, personalchef i Söderköpings kommun, hävdar att facket varit med i samverkan och att schemaförändringarna inte kan likställas med en omorganisation.

– Vi anser inte att vi brutit mot några arbetsrättsliga avtal. Man kan inte säga att vi brutit mot samverkansavtalet, eftersom vi haft en god dialog med Kommunal ända tills nu. Vi anser inte heller att förändringarna är så stora att det är en omorganisation. Eftersom det inte är en omorganisation behövs inte heller riskbedömningar, säger Bärbel Elenius.

Däremot har Kommunal fått igenom sitt krav på ersättning till de medlemmar som fått sitt schema för sent. Enligt arbetstidslagen ska arbetstagaren få schemat minst två veckor innan det träder i kraft, något som kommunen brutit mot. Därför har de medlemmar som fått sitt schema för sent fått ersättning för förskjuten arbetstid.

–På den punkten är vid överens. Men i övrigt är vi oeniga på varje punkt, säger Magnus Jonsson.

Under de kommande veckorna ska förbundskontoret ta beslut om de ska driva förhandlingen vidare centralt.