Åsa Blid talar på en manifestation i Söderköping.

Åsa Blid talar på en manifestation i Söderköping.

Det är en iskall och klar vinterdag i Söderköping. Utanför kommunhuset har vårdpersonal från hemtjänsten, äldreboenden och LSS-verksamheten samlats. En stor klase ballonger vajar i vinden. På ballongerna har personalen skrivit namn på kollegor som slutat eller blivit sjukskrivna sedan kommunen införde fler och kortare nattpass.

Manifestationen har anordnats för att stötta Kommunal som ska förhandla med kommunen om schemaförändringarna. En av de som kommit hit är undersköterskan Christina Carlsson som blivit sjukskriven sedan de nya schemana infördes.

–När nattpassen blev fler försvann återhämtningen. Jag hade bara en ledig dag i veckan och kroppen fick aldrig någon vila. Jag kände hur jag fick tryck över bröstet, och läkaren sa att hjärtat var överansträngt. Jag har aldrig varit sjukskriven tidigare, säger Christina Carlsson.

Tobias Baudin och Lenita Granlund.

Hälsoscheman

”Fler nattpass skrämmer bort personalen”

Debatt

Liksom många andra kommuner har Söderköpings kommun valt att korta nattpassen så att de blir fler, utan att undersköterskorna får högre lön. Och precis som i många andra kommuner har förändringen motiverats både med att det är mer hälsosamt med kortare nattpass, och att förändringen behövs för att införa heltid som norm.

Som KA berättat om har kritiken mot att införa det kommunen kallar ”hälsosamma scheman” varit stor i Söderköpings kommun. Personalen har lämnat över en protestlista med runt 250 namn och kallade tidigare under hösten till ett stormöte för att diskutera de nya schemana, men ansvariga politiker och tjänstemän valde att inte medverka på mötet.

Istället infördes de nya schemana som planerat den 12:e november, och allvarliga problem uppstod. Kvällspersonalen, som nu ska arbeta till tio istället för nio på kvällen, hade inte fått tillgång till nattpersonalens larmtelefoner. Under en timme ringde larmtelefonerna utan att någon svarade. Flera larmsamtal kom in, varav ett gällde en brukare som fått andnöd.

Bettan Hägg och Annika Stenman förbereder ballonger till manifestationen.

Nattundersköterskan Åsa Blid som varit drivande i protesterna mot de ”hälsosamma schemana” menar att tjänstemännen inte tagit reda på hur verksamheten fungerar innan förändringarna infördes.

–Det slutade med att de fick ringa till ambulansen eftersom ingen svarade på våra telefoner. Kommunen utsätter både Söderköpings brukare och personal för stora risker, säger Åsa Blid.

Dessutom vittnar personalen om att äldre suttit och gråtit av trötthet för att de inte fått komma i säng i tid. Detta trots att kommunens tillförordnade socialchef Mikael Palm sagt att det inte skulle påverka brukarna att nattpersonalen började en timme senare, i en intervju med P4 Östergötland.

Lenita Granlund.

Hälsoscheman

”Det där är bara skitsnack”

Arbetstider

Magnus Jonsson är ombudsman för Kommunal och leder förhandlingarna med kommunen om schemaförändringarna. När han kommer till kommunhuset i Söderköping får han applåder från vårdpersonalen som vill visa att de står bakom facket i förhandlingarna. Enligt Magnus Jonsson har kommunen brutit mot flera arbetsrättsliga avtal i samband med att de infört de nya schemana.

–De har brutit mot arbetsmiljölagen eftersom de inte genomfört de riskanalyser som behövs. Vi anser också att de brutit mot samverkansavtalet eftersom våra medlemmar inte fått vara delaktiga. Dessutom anser vi att kommunen brutit mot arbetstidslagen och kollektivavtalet eftersom personalen inte fått sina scheman i tid så att de kunnat ha synpunkter på dem innan de träder i kraft, säger Magnus Jonsson.

De problem som uppstått i verksamheten sedan införandet av ”hälsosamma scheman” ser Magnus Jonsson som allvarliga.

– Förutom att brukarna drabbas leder det ju till att våra medlemmar får en dålig arbetsmiljö med stora stresspåslag. Stressen gör att det uppstår många risker även för personalen. Det finns en risk för att sjuktalen ökar, att det blir längre sjukskrivningar och att personalen söker sig bort från kommunen, säger han.

Magnus Jonsson, Kommunal.

Tuula Ravander (S) är socialnämndens ordförande i Söderköping. När KA når henne håller hon inte med om fackets bild av att kommunen brutit mot arbetsrättsliga avtal när schemaförändringarna drevs igenom. Tuula Ravander berättar att kommunen valt att införa ”hälsosamma scheman” för att ställa om till heltid som norm, men också för att kunna effektivisera och spara resurser. Socialnämnden har beslutat att förvaltningen ska spara fem miljoner årligen genom att öka tiden som hemtjänstpersonalen är hos brukarna.

Varför kallade ni det ”hälsosamma scheman” om det i själva verket handlar om en besparing? Är inte det oärligt?

– Jag skulle inte säga att det är oärligt men jag kan tycka att det hade varit bättre om vi varit tydliga med att ”nu ska vi effektivisera”. Men det är klart att samtidigt ville vi göra hälsosamma schemaförändringar. Men det blev för mycket fokus på det här med att det är hälsosamt. Att det skulle vara hälsosamma scheman var ju inte anledningen till att vi ville införa detta från början, säger Tuula Ravander.

Många orkar inte jobba kvar, hur ser du på det?

– Det är ändå den allvarligaste konsekvensen eftersom det inte är lätt att få tag på personal. Nu måste vi få igång en ordentlig samverkan kring schemaförändringarna där alla parter får komma till tals, säger Tuula Ravander.

Anette Andersson, Annika Stenman, Bettan Hägg, Åsa Blid, Maria Melin och Christina Carlsson har alla engagerat sig mot de nya schemana.

Utanför kommunhuset börjar skymningen sänka sig. Åsa Blid håller ett tal för sina kollegor och möts av kraftiga applåder. Det finns en tydlig värme mellan vårdpersonalen som samlats i vinterkylan. De är eniga om att problemen hade kunnat undvikas om kommunen bara lyssnat på deras åsikter om schemaförändringarna.

­– Jag förstår inte hur politiker och tjänstemän kan sitta och titta på när personalen gör sådant motstånd. Vi vet vad vi pratar om, vår ork kommer snart att ta slut. Det känns som att vi blöder, säger Åsa Blid.