Sedan länge har gruvarbetare, stålverksarbetare och ytterligare några grupper bättre tjänstepension än andra arbetare. Tillsammans med arbetsgivarna har de använt en del av utrymmet för löneökningar till att höja inbetalningar till tjänstepensionen.

Men de är inte längre ensamma, visar tidningen Arbetets genomgång av pensionsvillkoren i samtliga LO-förbund och de största TCO-förbunden.

Undersköterskan får ut mycket mindre i pension än gruvarbetaren.

Därför blir pensionen olika

KA reder ut

Inom IF Metall finns nu kompletterande tjänstepension i någon form på alla avtalsområden utom Samhall. Också inom Pappers och Livsmedelsarbetareförbundet tjänar alla medlemmar in extra tjänstepension, liksom alla Sekomedlemmar utom vissa sjömän.

Tjänstemannafacket Unionens undersökningar har visat att deras medlemmar prioriterar ökade pensionsavsättningar högt.

– Alla fackförbund borde fråga sig om de inte behöver komplettera tjänstepensionen. Vi kan nog inte lita på att de statliga systemen levererar, säger Niklas Hjerth, förhandlingschef vid Unionen.

I avtalsrörelsen 2017 avstod även brevbärare, butiksbiträden och lagerarbetare från löneökningar till förmån för höjda pensionsinbetalningar.

Kvar med en lägre tjänstepension är medlemmar i kvinnodominerade förbund som Kommunal och Hotell- och restaurangfacket (undantaget är Ikeas restauranger).

Mat i dag eller mat i morgon, det är villkoren för våra medlemmar med låga löner och många sms-anställningar.

Anne-Maria Carlsgård

Och skillnaden den dag medlemmen går i pension kommer att bli märkbar. Tjänstepensionen har blivit en allt viktigare del av den totala pensionen.

För en gruvarbetare som just startat sitt arbetsliv kommer mer än hälften av den totala pensionen att utgöras av tjänstepension den dag hen går i pension. Gruvarbetare får dubbelt så hög procentuell avsättning till tjänstepensionen som en kommun-anställd undersköterska (se vårt räkneexempel).

Inger Stark.

”Pensions­systemet är en skam!”

Debatt

Gruvarbetarna sticker ut även inom IF Metall. Men för metallarbetare är det vanligt med en total avsättning till tjänstepensionen kring sex procent, och IF Metall siktar på att öka avsättningen för alla medlemmar i kommande avtalsrörelser.

Förbundet har inte satt upp något mål för hur hög pensionsavsättningen bör bli, men avtalssekreteraren Veli-Pekka Säikkälä anser att totalt 8,5 till 9,0 procent vore rimligt.

Kommunal ryter ifrån om pensioner

Nyheter

Det finns dock fackförbund som varnar för att låta tjänstepensionen täcka upp för bristerna i den allmänna pensionen. Politikerna måste förbättra den allmänna pensionen, menar bland andra Kommunal. För förbund med lågavlönade medlemmar behöver man dessutom prioritera löneökningar.

– Mat i dag eller mat i morgon, det är villkoren för våra medlemmar med låga löner och många sms-anställningar, säger Kommunals pensionsförhandlare Anne-Maria Carlsgård.

Höjd lön medför också högre sjukpenning och föräldrapenning. Samtidigt överväger politikerna att genomföra förändringar som skulle göra det föga lönsamt för låglönegrupper att avsätta mer till tjänstepension.

Man vill stärka grundskyddet med ett nytt garantipensionstillägg – som ska räknas av mot tjänstepensionen. Den sortens förändringar skulle göra det mindre lönsamt att avstå lön för högre tjänstepension.

 

En version av artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.