Fler kolleger utan att det kostar mer. Gladare anställda som känner sig mindre stressade utan att det blir dyrare för arbetsgivaren. Är det en dröm? Nej, detta är faktiskt verklighet.

Egentligen är tanken inte ny, men länge har tuffa besparingskrav gjort att många kommuner skurit ner på antalet anställda och i stället tagit in tillfälliga vikarier vid sjukdom och arbetstoppar. Problemet med detta har varit att det har tagit mycket energi från de anställda att hela tiden lära upp nya kolleger.

Inte heller har det gett några direkta besparingar eftersom stressen och pressen lett till sjukskrivningar. Det hela har på många platser blivit en ond cirkel där stress och press och ständigt ansvar för att lära upp nya vikarier har satt käppar i hjulet för en bra arbetsmiljö.

Personalen på psykiatriboendet Ringvägen 40 i Karlskrona tröttnade på detta. De tog saken i egna händer och skrev ett brev till förvaltningen i kommunen där de föreslog att man i stället för att ta in vikarier skulle anställa fler personer totalt.

På så sätt skulle det finnas en överanställning och en möjlighet till vikarier bland de redan anställda. Man skulle också slippa det tunga ansvaret med att ständigt lära upp ny personal vilket skulle minska pressen på de fast anställda.

Förvaltningen lät sina ekonomer räkna på detta och kom fram till att det var värt ett försök att prova modellen. Till att börja med projektanställdes ny personal på ett år.

Nu visar en utvärdering att modellen fungerar så bra att projektet förlängs. Dessutom vill kommunen införa samma modell i flera andra verksamheter eftersom det har varit så bra.

Egentligen är detta arbetssätt långt ifrån en nyhet. Fack och anställda har länge vetat och ofta försökt påtala för arbetsgivaren att alltför slimmade organisationer i förlängningen blir dyrare för företaget. Att i stället satsa på fler anställda är alltså inte bara klokt för dem som arbetar i verksamheten, utan också en bra investering för den som vill bygga ett företag som kan växa eftersom de anställda trivs.

Det nya denna gång är att kommunen har lyssnat på de anställda vilket har gett en bättre arbetsmiljö utan att det kostar mer. Så borde fler kommuner göra.