Susanne Olofsson och Irene Karlsson skrev ett brev tillsammans med kollegerna där de bad kommunen att överanställa.

Susanne Olofsson och Irene Karlsson skrev ett brev tillsammans med kollegerna där de bad kommunen att överanställa.

Det är en solig vinterdag i Karlskrona och frosten glittrar i gräset. Psykiatriboendet Ringövägen 40 ligger i utkanten av staden och de gula trähusen blickar ut över havet. I lunchrummet har delar av personalen samlats för att berätta om hur situationen på boendet förändrats.

Susanna Lundell: Fler borde anställa fler

Ledare

För mer än ett år sedan fick de igenom att kommunen skulle överanställa så att de fick fler kolleger. En och en halv ytterligare årsarbetare ledde till att arbetsmiljön förändrades drastiskt.

– Förut gick vi ofta kort, vi hade svårt att få in vikarier. Övertiden lades på hög hos många av oss. Och när vi väl hade timvikarier tog introduktionerna mycket tid och energi. Vi fick ofta skriva avvikelser för att vi inte hann med det vi skulle göra för de boende. Vi var sönderstressade, berättar boendehandledaren Susanne Olofsson, som är skyddsombud.

Jag tror att det är bra för alla verksamheter att överanställa i stället för att ständigt vara beroende av timvikarier.

Irene Karlsson

På Ringövägen 40 bor personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det stora antalet timvikarier som kom och gick ledde till stress även för dem, berättar kollegan Irene Karlsson.

– För många av våra boende är det viktigt att få veta vem som kommer att jobba nästa dag. De frågar ofta i förväg vem som kommer att hjälpa till med exempelvis duschen. Att minska antalet timvikarier handlar också om att öka tryggheten för brukarna, säger hon.

De sparar genom att anställa fler

Nyheter

Personalen på Ringövägen 40 fick nog av den pressade arbetssituationen. Tillsammans skrev de ett brev till funktionsstödsförvaltningen. Kunde de inte få fler kolleger som arbetade fast på boendet? Förvaltningen nappade på förslaget och Irene Karlsson började tillsammans med förvaltningens ekonomer att räkna på hur mycket det skulle kosta.

– Vi tittade på hur mycket timvikarier vi hade inne, och på hur mycket tid och pengar det kostade med de ständiga introduktionerna. Vi räknade ut att två till heltidstjänster på boendet skulle göra att vi klarade att täcka upp för varandra vid planerad frånvaro, säger Irene Karlsson som arbetar som samordnare på boendet.

För att testa modellen startade Karlskrona kommun ett pilotprojekt. De extra kolleger som anställdes på Ringövägen 40 var först projektanställda under ett år, men efter de goda resultaten förlängdes projektet med ytterligare ett år. Nu ska flera andra verksamheter inom kommunens funktionsstödsförvaltning också pröva att överanställa.

Områdeschefen Linda Olsson tycker att arbetsmiljön på boendet förbättrats tack vare överanställningarna.

Ann-Sofie Johansson leder projektet och ansvarar för att kommunen ställer om till heltid som norm. Hon berättar att det inte kostat kommunen några extra pengar att överanställa.

– Ringövägen 40 har till och med gått från röda minussiffror till ett plusresultat. Att överanställa är också en bra väg för att kunna införa heltid som norm. När vi överanställer börjar vi ju med att erbjuda deltidspersonalen heltidstjänster. Jag hoppas att projektet blir permanent så att förhöjd grundbemanning blir normaltillståndet, säger Ann-Sofie Johansson.

Irene Karlsson tror att kommunerna skulle kunna minska stressen i många verksamheter genom att överanställa personal.

– Vi är inte utarbetade längre. Men jag har en syster som arbetar i barnomsorgen och de har det lika tufft där som vi hade det här förut. Jag tror att det är bra för alla verksamheter att överanställa i stället för att ständigt vara beroende av timvikarier, ­säger hon.

Susanne Olofsson håller med om att modellen borde spridas. Hon har redan varit runt på flera arbetsplatser i kommunen för att berätta om fördelarna.

– Att överanställa gör att personalen slipper gå på knäna. Dessutom blir det ju fler trygga anställningar. Det här borde spridas över hela Sverige, säger Susanne Olofsson.

Om projektet i Karlskrona

  • ”Ökad brukartrygghet” är ett projekt inom Karlskrona kommuns funktionsstödsförvaltning med syftet att minska andelen timvikarier.
  • Psykiatriboendet Ringövägen 40 överanställde en och en halv extra årsarbetare.
  • Det kostade mindre att överanställa än att betala för timvikarier, introduktioner och övertid.
  • Pilotprojektet pågår till september 2019.