Vårdförbundet tecknade 2017 ett lokalt avtal med Region Norrbotten som innebär att nattarbetande sjuksköterskor arbetar 32 timmar. Samtidigt har nattundersköterskorna och Kommunals andra yrkesgrupper som jobbar natt kvar heltidsmåttet på 36,5 timmar.

Som KA tidigare rapporterat om har nattsjuksköterskor på flera håll i landet fått igenom bra lokala avtal på grund av bristen på sjuksköterskor. Kommunal förhandlade förra året med Region Norrbotten om att samma nattarbetstid skulle gälla för regionens undersköterskor, skötare, barnsköterskor och ambulanssjukvårdare, men fick nej. Nu tar personalen upp striden mot regionen tillsammans med facket.

–Det känns så orättvist. Det är precis lika tungt att arbeta natt för en undersköterska som för en sjuksköterska. Återhämtningen och vilan är lika viktig för oss som för sjuksköterskorna, säger undersköterskan Ulla Leffler som arbetar på Sunderby sjukhus utanför Luleå.

Undersköterskorna på Sunderby sjukhus har bildat en arbetsgrupp där de organiserat sig för att Kommunals yrkesgrupper ska få samma nattarbetstid som sjuksköterskorna. De har skickat in en kravlista till både politiker och tjänstemän. Under måndagen träffade de avgående regionråden Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) för ett möte. Med på mötet var också Lena Vikberg, förtroendevald på Kommunals sektion Region Norrbotten.

–Undersköterskorna arbetar upp till 20 fler nätter under ett år jämfört med sjuksköterskorna. Det är inte acceptabelt att behandla yrkesgrupper som arbetar sida vid sida så olika, säger Lena Vikberg.

Region Norrbotten har gjort flera satsningar på sjuksköterskorna för att minska personalbristen och beroendet av stafettsjuksköterskor. Det säger Glenn Berggård (V) som försvarar de olika heltidsmåtten med att regionen har velat minska behovet av inhyrda sjuksköterskor.

–Utgångspunkten har inte varit att göra skillnad på olika yrkesgrupper utan att vi måste minska vårt beroende av stafettsjuksköterskor. Men i grunden skulle jag ju önska att personalen som jobbar tillsammans hade samma arbetstid oavsett utbildning, säger Glenn Berggård (V).

Undersköterskan Helen Larsson säger att hon och kollegorna inte kommer ge upp sin kamp för att få samma nattarbetstid som sjuksköterskorna.

–Det känns inte roligt att gå till jobbet när man blir så orättvist behandlad. Det måste ske förändringar, annars är det risk att nattundersköterskorna lämnar Region Norrbotten, säger Helen Larsson.