Budgeten väntas röstas igenom med stöd av KD och SD. I korthet innebär budgeten detta för dig:

 • Skatteavdraget avskaffas från den 1 april 2019. För dem som är med i facket höjs skatten motsvarande en fjärdedel av vad fackföreningsavgiften kostar per månad.
 • Ett sjätte jobbskatteavdrag införs. För en kommunalare betyder det omkring 160-200 kronor mindre i skatt per månad.
 • Höjd gräns för när en person ska betala statlig inkomstskatt, från 40 600 kronor i månaden till 42 000 kronor i månaden.
 • Sänkta anställningskostnader för pensionärer som arbetar.
 • Sänkt pensionärskatt, som mest med 912 kronor enligt Moderaternas budgetmotion.
 • Tredubblat RUT-avdrag, till en maxgräns på 75 000 kronor per år.
 • Bidragstak.
 • Skärpta regler för aktivitetsstöd och ersättning från a-kassan.
 • Neddragningar på extratjänster, bland annat genom att statens stimulansmedel till kommunerna tas bort.
 • Fem miljarder extra i statsbidrag till välfärden i kommuner, landsting och regioner. Från 2020 ska fortsatta statsbidrag villkoras så att det bara ges till kommuner som minskar kostnader för bidrag och får fler migranter i arbete.
 • Avskaffande av fria resor för barn i kollektivtrafiken, stopp för gratis simskoleundervisning och avgiftsfria aktiviteter under skolloven samt stopp för fria besök på statliga museer för personer över 19 år.
 • Språkförskola för barn från 3 år som växer upp med föräldrar som inte talar svenska. Detta ska rymmas inom ordinarie förskoleverksamhet, 15 timmar i veckan. Satsningen innebär bland annat kompetensutveckling för förskollärare. Barnskötare nämns inte.
 • Beslut om att förskoleklass för 6-åringar görs om till årskurs ett i grundskolan. I detta ingår satsningar på att förskollärare får chans att komplettera sin kompetens så att de kan arbeta kvar. Barnskötare nämns inte.
 • Mer pengar till försvaret och tullen.
 • Mer pengar till polisen, bland annat till högre löner med i snitt 3 000 kronor i månaden.
 • Pengar till vården för att minska köerna.
 • Satsningar på fler specialistsjuksköterskor.
 • Stopp för dieselskattehöjning inom lantbruket.
 • Lägre höjning av bränsleskatter än vad övergångsregeringen föreslår.
 • Avskaffad flygskatt.
 • Kraftig bantning av Arbetsförmedlingen som ska fokusera på att rusta långtidsarbetslösa för jobb.
 • Satsningar på yrkesskola och komvux samt fler högskoleplatser.
 • Jämställdhetsmyndigheten läggs ned.
 • Miljösatsningar på renare hav, sjöar och vattendrag, bland annat i reningsteknik för att avskilja läkemedelsrester, mikroplaster och andra gifter.
 • Stopp för statens subventioner till byggande av nya bostäder.

Moderaterna säger att deras motion bygger på Alliansens gemensamma politik. Den stärker enligt dem svensk ekonomis långsiktiga förmåga till tillväxt och jobbskapande.

Att avdraget för fackföreningsavgiften avskaffas försvarar partiet med att det kompenseras av det nya jobbskatteavdraget.

Moderaterna är kritiska till den förra regeringens höjning av ersättningen i arbetslöshetsersättningen. Så här skriver partiet i sin budgetmotion: ”En tidig hög ersättning riskerar att förlänga arbetslöshetsperioderna eftersom människor skjuter upp sitt jobbsökande eller ställer för höga krav när det gäller att acceptera ett nytt jobb.” Därför vill partiet att ersättningsreglerna för a-kassan skärps.

Jobbskatteavdraget kommer enligt Moderaterna att stimulera fler att arbeta och för att de tycker att belöningen av detta arbete ska synas i plånboken.

I sin budgetmotion skriver partiet: ”Moderaterna vill sänka skatten för dem som arbetar. Vi gör det för att det är rätt; det ökar sysselsättningen och för att det är rättvist; ansträngning ska löna sig.”

Kommunal menar att pengarna hade behövts för att stärka välfärden, vilket också är en belöning för dem som arbetar och behöver vård, skola, omsorg och annan offentlig service.

Moderaternas sänkningar av inkomstskatten ger i snitt 4 500 kronor mer till dem som tjänar mest jämfört med dem som tjänar minst, enligt LO som har bett riksdagens utredningstjänst att analysera M-budgeten.

Kommunals ordförande Tobias Baudin kritiserar i Svenska Dagbladet att skatteavdraget för en del av fackföreningsavgiften tas bort. Det rubbar enligt honom balansen mellan parterna på arbetsmarknaden eftersom arbetsgivarna fortfarande får dra av på  skatten för sin medlemsavgift i arbetsgivareorganisationer.

Svenska Dagbladet uppger att en undersköterska, med en snittlön på omkring 28 000 kronor i månaden och som är med i Kommunal, får 78,25 mer i plånboken med jobbskatteavdraget och med det slopade avdraget för fackföreningsavgiften.

Den undersköterska som tjänar lika mycket men inte är med i facket får 190 kronor mer i plånboken med moderaternas budget.

Tobias Baudin säger i en kommentar i tidningen att detta kommer att försvåra rekryteringen av nya medlemmar till förbundet.

I går blev en intern rapport känd från Arbetsförmedlingen som kritiserar konsekvenserna av Moderaternas budget. Den varnar för att det kommer att bli färre nyanlända och personer med funktionsnedsättning i arbete.

Rapporten hävdar att det blir totalstopp för extra tjänster och så kallade moderna beredskapsjobb. Även andra subventionerade anställningsformer kommer att minska kraftigt. 4 500 färre arbetslösa kommer att få arbetsmarknadspolitiska insatser och program.

Dessutom befarar Arbetsförmedlingen att 1 700 av deras medarbetare kommer att tvingas sägas upp på grund av övertalighet.

Statsminister Stefan Löfven har beskrivit Moderaternas budget som en ”servettskiss” som inte tar hänsyn till de effekter som skattesänkningarna och besparingarna medför.

Men den regering som tillträder måste styra enligt den budget som riksdagen fattar beslut om, i alla fall när det gäller skatterna. Dessa kan inte ändras under ett budgetår.

I övrigt kan en regering komma med tillägg och förändringar, även om rambeslutet för budgeten sätter gränser för statens utgifter som inte får överskridas.