Nässjö kommun har i likhet med många andra kommuner haft målet att enbart ha förskollärare anställda i förskolan. Det har drabbat barnskötarna hårt, då det fått gå på vakanta förskollärartjänster utan chans till fast jobb.

– De får ingen trygghet och kan inte ta ett banklån, säger Eva Andersson.

Enligt Kommunal har en barnskötare inte fastanställts av kommunen sedan 2013.

– Det har blivit en kultur i Nässjö att göra så här, säger Eva Andersson.

Men nu har barn- och utbildningsnämnden klubbat ett förslag som kommer gynna många barnskötare. Från att ha haft målet om 100 procent förskollärare har kommunen bestämt att två av tre anställda ska vara det. En av tre ska vara utbildad barnskötare.

– Vi räknar med att ha 100 tillsvidareanställda barnskötare, idag har vi cirka 60 så det innebär 40 nya fasta tjänster, säger nämndens ordförande Leif Ternstedt (S).

Enligt Ternstedt är anställningstryggheten för barnskötarna det främsta skälet till beslutet, men också att skapa kontinuitet och trygghet för barnen i förskolan.

– Men förskollärare ska i framtiden ha förtur även på barnskötartjänsterna, för någonstans är ju målet att det är förskollärare vi ska ha, säger Leif Ternstedt.

Kommunal lyfter fram att även de outbildade barnskötarna i kommunen behöver anställningstrygghet. Och det är något kommunen ska se över, lovar Leif Ternstedt.

– Har man gått i många år och vikarierat så är kanske inte barnskötarutbildningen helt avgörande för en fast anställning. Vi har lite att se över där.

Fotnot: Bilden från Nässjö är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.