– Vi vill ju tro att det är våra påtryckningar på politikerna som har hjälpt. Från början skulle det ju nu 2015 inte finnas några barnskötare alls i kommunen, säger Marie-Louise Odbro, ordförande i Härrydasektionen.

Sektionen har försökt förhandla om frågan vid ett par tillfällen, och som ett led i opinionsbildningen besökte Kommunals ordförande Annelie Nordström Härryda i vintras.

Och Annika Gry, verksamhetschef i kommunen, bekräftar att man lyssnat på Kommunal.

– Vi har tagit till oss det som Kommunal säger, att det är svårt för deras medlemmar att få fasta tjänster, säger hon.

Härryda har, liksom många andra kommuner, en policy att det i första hand är förskollärare som ska anställas i förskolan. Men eftersom det varit svårt att rekrytera förskollärare har barnskötare varit visstidsanställda på förskollärartjänster.

Nu tillsvidareanställs dessa vikarier, fast i en nystartad bemanningsenhet.

– Vi vill ju helst att de anställs direkt på förskolorna men nu får de i alla fall en tillsvidareanställning, säger Kommunals Marie-Louis Odbro.

Tanken är att ännu fler barnskötare kan få fast anställning framöver. Det finns planer på att starta ytterligare en bemanningsenhet för korttidsvikariat.

Och det finns många barnskötare kvar med otrygga anställningar. Under en genomsnittlig månad förra året hade Härryda 175 timavlönade barnskötare som var inne och jobbade, enligt Kommunal.

– Ja men det här är en bit på vägen i alla fall säger Marie-Louis Odbro.

Enligt verksamhetschefen Annika Gry har kommunen inte ändrat inställning i sakfrågan, att man helst vill ha förskollärare.

– Genom bemanningsenheten vill vi säkerställa en väl fungerande vikariebemanning. Men vi behåller vår ambition att öka andelen förskollärare i verksamheten: Det har inte med varandra att göra.

Enligt en undersökning som Kommunalarbetaren gjorde förra året, vill åtta av tio kommuner att en majoritet av de anställda i förskolan ska vara förskollärare (läs mer här).