–  Vi har ju faktiskt ett pedagogiskt uppdrag. Och fokuset på det uppdraget blir ju mindre om det inte finns utbildad personal, säger Imme Lindström, barnskötare på Trollsländans förskola i Köping.

Förskollärarbristen känner de flesta till. Nu börjar det alltså också bli brist på barnskötare. 

Skolverkets statistik bekräftar bilden. Bara på tre år mellan 2014 och 2017 ökade andelen anställda i förskolan som inte har någon som helst utbildning för arbete med barn från 24 procent till 30 procent. Och andelen förskollärare och barnsköt­are har sjunkit.

Hur påverkar detta barnskötarnas ­arbetsmiljö?

 

KA åkte till Köping, en av de arbets­givare som i vår enkätundersökning till landets 290 kommuner svarat att det blivit svårare att få tag i barnskötare. Liksom de flesta andra kommuner har man också svårt att få tag i förskollärare.

Imme Lindström är just tillbaka från en sjukskrivningsperiod på grund av utmattningsproblem. Hon upplever en stor skillnad de senaste två–tre åren på utbildningsnivån hos de vikarier som kommer in. Och hon vittnar om en arbetssituation där hon fått göra alltmer av förskollärarnas arbetsuppgifter.

– Vi barnskötare har fått steppa upp och stötta förskollärarna mer. Gränserna har suddats ut. Men det har också ökat på att man känner sig stressad, säger hon.

Periodvis får de heller inte  in vikarier när de behöver, påpekar hon.

”Vi måste få en långsiktig plan från kommunen hur man ska lösa det här.”

Köpings inriktning är att det i första hand bara ska finnas förskollärare i verksamheten. Men under de senaste åren har kommunen inte sett lika strikt på sin policy, på grund av rekryteringssvårighet­erna, enligt barn-och utbildningschefen Torkel Nilsson.

Trollsländans förskola ligger i ett mångkulturellt område. På förskolan finns omkring 20 olika språk. Just Trollsländan har haft extra svårt på senare år att behålla sin utbildade personal, av olika orsaker. I Köping i stort är det annars bättre, enligt Susanne Ekholm, verksamhetschef för förskolan i kommunen.

–  På många av våra förskolor har vi en väldigt god täthet av utbildad personal, vi får sökande på tjänster vi utlyser och vi anställer också pedagoger, säger hon.

Ingela Alm-Puurunen.
Ingela Alm-Puurunen.

Situationen på Trollsländan har facket lyft på olika möten och grupper i åratal, enligt arbetsplatsombudet Ingela Alm-Puurunen. Och både Kommunal och Lärarförbundet vill snarast se förbättringar.

– Vi måste få en långsiktig plan från kommunen hur man ska lösa det här, säger Ingela Alm-Puurunen.  

Enligt Susanne Ekholm är en av lösningarna mer stöttning och samarbete mellan olika arbetslag och olika förskolor.

Till hösten ska det komma ett par nya förskollärare. Och vikariepoolen har fått utökning av barnskötare med utbildning.

Barnskötaren Imme Lindström ser ändå ljust på framtiden.

–  Det kommer att finnas utbildad personal, ska vi bibehålla kvaliteten så måste det bli bra, säger hon.