– Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, enligt ett pressmeddelande.

I yrkesgruppen undersköterska är det 43 procent som upplevt arbetsrelaterade besvär det senaste året, enligt rapporten.

– Det kan inte fortsätta så här. Det måste till krafttag från arbetsgivarna för att komma till rätta med detta inom vård och omsorg, säger Kommunals ombudsman Ann Georgsson.

Samtidigt påpekar Arbetsmiljöverket att resultaten på yrkesgrupp innehåller stor osäkerhet. Samma gäller statistiken över yrken där frånvaro är vanligast till följd av besvären. Där finns barnskötare/elevassistenter med bland de tre yrkena med högst andel frånvaro, men detta ska alltså tolkas med försiktighet. ”Det får ses mer som en fingervisning”, än en bild av verkligheten, skriver myndigheten i rapporten.

Även om siffrorna är osäkra finns det andra undersökningar som bekräftar hur utsatta till exempel de anställda i vård och omsorg är, säger Kommunals Ann Georgsson.

– När det gäller ohälsotalen är vård och omsorg överrepresenterat. Det visar till exempel vår egen undersökning, säger hon.

Och när Kommunalarbetaren nyligen gjorde en egen undersökning om värk, svarade 80 procent av de tillfrågade medlemmarna att de hade värk i kroppen.

Vård och omsorg, samt utbildning ligger i topp över branscher där arbetsrelaterade besvär är vanligast.

Den här undersökningen görs vartannat år. Drygt 12 000 personer ingår i undersökningen. Men i år har Arbetsmiljöverket ändrat frågeformuläret, så det går därför inte att jämföra resultaten med tidigare undersökningar.

Fotnot: Läs hela rapporten (extern länk).