KA har flera gånger berättat om städarna i Lindesberg och deras dåliga arbetsmiljö. Det handlar bland annat hög arbetsbelastning och kränkande behandling av arbetsledningen. Städarna skrev till slut ett brev till den politiska ledningen för kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB.

Brevet skrevs redan i våras men ordförande Jonas Kleber blev först medveten om brevet sedan KA skrivit om det. I fredags hade Kleber tagit initiativ till att städarnas situation skulle finnas med på en punkt på ett beredningsmöte.

– Jag ville att alla politiker skulle få ta del av brevet. Jag har också bett att få se personalomsättningen under den senaste mandatperioden. Vi vill också veta hur många fler ytor vi har fått som ska städas. Vi måste ha ett bra underlag när vi lägger budget de kommande åren, säger Jonas Kleber.

Med på mötet från tjänstemännen på SBB var produktionschefen Thomas Kullberg.

Det blir ju bara information från en sida.  Är det aktuellt att träffa företrädare för Kommunal eller lokalvårdarna?

– Det här är ju egentligen en verksamhetsfråga och det är förbundschefen som har personalansvar. Dessutom pågår ju en utredning med men jag vill träffa de fackliga företrädarna för lokalvårdarna innan vi fattar beslut om budget. Jag är mån om personalen, säger Jonas Kleber, som hoppas att mötet med Kommunal kan äga rum någon gång i mitten av november.