KA har tidigare berättat om de arbetsmiljöproblem som städarna i Lindesberg som är anställda av kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB, upplever.

Städarna pekar ut delar av arbetsledningen som orsak till problemen. Enligt städarna är det särskilt en arbetsledare som de menar har agerat kränkande. I kombination med att det har varit omorganisationer och svårt att få tag i vikarier har städarna känt sig frustrerade.

Efter att ett tidigare skyddsombud under våren skrivit ett anonymt brev med kritiskt innehåll och skickat till ansvariga politiker ska arbetsledaren ha försökt ta reda på vem som skrivit brevet.

Nu vill Jonas Kleber (C), ordförande för direktionen, den som är högst politiskt ansvarig för Samhällsbyggnad Bergslagen, att lokalvårdarnas situation tas upp på ett möte på fredag, den 2 november.

– Jag fick vetskap om brevet genom Kommunalarbetaren, men det var först förra veckan som jag läste det själv. Jag tycker att det var synd att jag inte fick ta del av det tidigare. Jag vill att de andra politikerna också ska få ta del av brevet.

Vad säger du om innehållet i brevet?

– När det gäller lokalvården har vi utmaningar. Dels har vi organiserat om, det har varit svårt att få tag i vikarier och det har kommit synpunkter på utförandet och dels har det varit tufft ekonomiskt, säger Jonas Kleber.

Det blir förbundschefen för SBB som kommer på mötet för att informera om läget och kanske någon ytterligare chef, säger Jonas Kleber.

Ser du ingen risk med att du bara får höra ena sida av händelsen?

– Visst har jag tänkt på det, men vi vill avvakta fredagens möte. Det kan mynna ut i att jag vill träffa lokalvårdarna. Om de vill förstås.

Några av städarna har, som KA berättat, anmält en arbetsledare för kränkningar. Ännu har ingen av dem fått några frågor från SBB om det de anmält.

Thomas Kullberg, som är avdelningschef på SBB, har svarar i ett mejl att ”utredning pågår”.

Hur kommer utredningen att gå till? Har ni pratat med den som anmält och den som är anmäld?

– I en sådan här utredning ger båda parter sin syn på händelsen, men även andra eventuella vittnen om sådana finns omnämnda. Utredningar är påbörjade enligt rutin och detta är en del av pågående utredning, skriver Thomas Kullberg.

Efter att KA skrivit om städarna ringde en av cheferna upp en reporter och ställde frågor om när och hur intervjun genomförts. Flera städare har nu anmält händelsen till Justitieombudsmannen, skriver SVT Örebro.

I anmälningarna skriver städarna att de känt sig straffade för att de uttalat sig i media.