Städarna Madelene Risberg, Christina Eriksson, Anna-Karin Lindström, Meta Nyberg, Katarina Mossberg och Linda Fromell.

– När hörde ni mig senast prata bakning, hundar, barnbarn och bilar, utbrister Meta Nyberg.

Mitt i diskussionen om hur det står till på deras arbetsplatser kommer hon på sig. Det är alltså så illa det blivit. KA träffar städarna i personalrummet på Lindeskolan i Lindesberg där flera av dem arbetar. Tidigare hade de energi och lust att prata om fritidsintressen och planera roliga saker tillsammans. Nu går en stor del av den vakna tiden åt att grubbla över den dåliga arbetsmiljön.

Sedan cirka 15 år har flera kommuner i Bergslagen gått samman i ett kommunalförbund: Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB. Lokalvården tar hand om städningen av alla kommunala lokaler. De flesta av städarna KA träffar har många år i yrket. De har alla känt en stark yrkesstolthet. Den naggas nu i kanten.

Efter olika omorganisationer har nya arbetsledare rekryterats. De cirka 90 städarna har i dag tre arbetsledare som ansvarar för olika kommuner, varav två har en bakgrund som coacher för bland annat arbetssökande och ingen erfarenhet av lokalvård.

Meta Nyberg har 44 års erfarenhet av städning i kommunal och offentlig regi.

– Jag har alltid älskat att gå till jobbet, men den nya ledningen är katastrof.

Meta Nyberg.

2015 fick hon diagnosen kol, som är en lungsjukdom. Hon städade sedan en tid i kommunhuset i Lindesberg. Sedan diagnosen har hon byggt upp en kemikaliefri och fungerande arbetsplats. Men i mars ville den nya arbetsledaren flytta henne till en skola.

– Han tyckte inte att det räckte att jag hade kol utan ville se ett intyg där det står att jag är allergisk mot damm och sand.

Efter en och en halv dag på Kristinaskolan blev hon sjuk. Dubbelsidig lunginflammation löd diagnosen. Meta blev sjukskriven och har anmält händelsen som arbetssjukdom.

Hon är nu tillbaka i kommunhuset och städar. Meta har också inlett ett ärende om skadestånd efter att, som hon menar, arbetsledaren brutit ett muntligt löfte om hennes arbetstid.

Strax innan påsk i år var det fler och fler städare som upplevde att organisationen blev rörig. När någon kollega var borta var det inte alltid möjligt få in vikarier. När städarna frågade efter vikarier kunde de få höra att det inte finns några eller att de inte har råd. När städarna ifrågasatt hur arbetet är organiserat har de inte fått någon respons eller blivit misstänkliggjorda.

Jag kände mig både ledsen och förtvivlad och sjukskrev mig i ett par dagar.

Madelene Risberg

Till slut skrev dåvarande skyddsombudet Madelene Risberg ihop ett brev med alla synpunkter som undertecknades med lokalvårdarna i Lindesberg. Brevet skickades till berörda politiker. Brevet kom sedan till arbetsledarnas kännedom.

– En arbetsledare frågade runt vem som skrivit brevet och sa att de skulle jämföra namnteckningar, säger städaren Linda Fromell, som också säger att hon blev utfrågad om brevet under sitt lönesamtal.

Madelene Risberg blev till slut utpekad som ansvarig. På ett APT-möte visades brevet upp på storbildsskärm. Arbetsledarna var riktigt arga, berättar Madelene.

– Det kändes som en rättegång. Jag kände mig både ledsen och förtvivlad och sjukskrev mig i ett par dagar, säger hon, som nu är tjänstledig för studier.

Vid ett medlemsmöte med fackligt förtroendevalda strax efter tog flera medlemmar upp det som skett vilket gjorde att Kommunal fick reda på händelsen.

Anna-Karin Lindström har anmält sin arbetsledare för hot. Hon ifrågasatte varför hon fick lägre lönepåslag än tidigare.

– Jag fick höra att jag inte var flexibel och inte ställde upp. Vi blev riktigt osams.

Som Anna-Karin minns det spände arbetsledaren ögonen i henne och sa: Du ska veta att jag blir en kall och obehaglig person när man retar upp mig.

– Jag har jobbat här sedan 2010 och har aldrig haft ett klagomål. Jag är ingen svår person.

Anna-Karin Lindström.

Trots att det gått flera månader sedan Anna-Karin anmälde arbetsledaren har hon fortfarande inte haft något möte med personalansvarig om händelsen.

Katarina Mossberg berättar för KA att hon under en period fick städa en hel skola själv för att det inte fanns kolleger att ta in. Normalt ska de vara tre personer på den skolan.

– En dag kom de tre arbetsledarna och ifrågasatte varför jag inte hunnit städa toaletterna. Det får inte gå till så här, säger hon.

Städarna menar att organisationen och att man inte tar in vikarier gör att de inte alltid kan göra ett bra jobb.

Rektorn på en av skolorna har skriftligen hört av sig till SBB och visat missnöje med hur städningen sköts.

Alla händelser har rapporterats till Kommunal, som haft flera möten sedan i våras för att prata om arbetsmiljön.

– Till slut kom vi tillsammans med arbetsgivaren fram till att vi behöver genomlysa verksamheten för att se vad som är problemet, säger Sofi Stockhaus, fackligt förtroendevald för Kommunal och arbetar på lokalkontoret i Nora, dit SBB:s medlemmar tillhör.

Nu pågår en utredning som ska bli en handlingsplan. Den beräknas vara klar efter nyår. Än så länge har en tredjedel av de anställda kallats till medarbetarsamtal.

Vi hoppas att vi ska hitta en lösning.

Sofi Stockhaus

Sofi Stockhaus vill inte kommentera enskilda fall eller gå närmare in på vad utredningen innehåller, men säger så här till KA.

– Vi har lyft ärendet om arbetsmiljön för lokalvårdarna. Det är ett enormt stort jobb som ska bli en handlingsplan som ska presenteras efter nyår. Alla lokalvårdare blir inblandande. Vi hoppas att vi ska hitta en lösning.

Kommunal planerar också att skicka ut en enkät om arbetsmiljö för att ha en jämförelse med svaren i utredningen.

Monica Iwarsson Lindh är biträdande avdelningschef på SBB och den som facket har kontakt med från arbetsgivarsidan.

När fick du höra att det fanns synpunkter på arbetsmiljön?

– Det är inte så länge sedan det kom till oss. När vi fick höra det agerade vi snabbt. Under sommaren satte vi oss ned tillsammans med facket. Vi kommer att ha samtal med varje arbetstagare. Jag har själv varit med på 29 sådana samtal.

De städare KA pratat med pekar särskilt ut en arbetsledare som orsak till många problem. Känner du till det?

– De påtalar det. Parallellt med det här pågår en utredning om några fall av kränkande särbehandling som rör flera arbetsledare. Den är nog snart färdig.

Hon säger till KA att hon inte hört talas om att arbetsledare försökt efterforska vem som skrivit det kritiska brevet.

Kan du säga något om vad utredningen kan landa i. Kommer det bli någon förändring?

– Arbetsgivarens ambition är att utifrån samtalen upprätta en handlingsplan med olika åtgärder och som förhoppningsvis leder till att arbetstagarna känner sig hörda och att vi kan gå vidare.

Meta Nyberg säger att hon hoppas på en snar förändring.

– Jag har fått så bra stöd från Kommunal, men det är jobbigt att det tar så lång tid. Jag blir 61 år nästa år och kanske går i pension. Är chefen kvar då slutar jag, men hur blir det med mina kolleger.

KA har sökt arbetsledaren.