KA har skrivit om den dåliga arbetsmiljösituationen för städare i Lindesberg som är anställda på kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB. Städarna har pekat ut delar av arbetsledningen som en orsak till problemen. Enligt städarna har särskilt en arbetsledare uttryckt sig kränkande och hotfullt och även försökt att ta reda på vem som skrivit ett brev, där städarna anonymt kritiserade arbetsvillkoren och arbetsmiljön.

Efter att intervjun publicerades på ka.se ringde en högre chef på SBB upp KA:s reporter och undrade om intervjun gjordes på arbetstid.

På frågan om varför chefen ville veta det, svarade chefen att städarna har arbetstid mellan 5 och 15 och ska meddela arbetsledningen om det sker ett avbrott.

Eftersom KA inte ville berätta hur och när intervjun gick till svarade chefen:

– Då får vi ta reda på det på annat sätt.

Meddelarskyddet är starkt och omfattar även att prata med journalister på arbetstid. Så sent som i september kritiserade Justitieombudsmannen, JO, kommunstyrelsens i Härjedalens kommun för att den förbjudit anställda i hemtjänsten att prata med media på arbetstid. JO har tidigare uttalat sig om att det bara ”kan accepteras att en myndighet hindrar personalen att utnyttja sin meddelarfrihet om det i enskilda fall inkräktar på arbetet i den akuta arbetssituationen”.

Vad får du berätta om ditt jobb?

På jobbet

Efter samtalet har KA ställt frågor till den högsta chefen på SBB, förbundschefen Ola Westin.

– Meddelarfriheten är grundlagsskyddad. Det skulle kunna vara så att om en intervju sker på arbetsplatsen så skulle det kunna finnas uppdrag som inte blivit gjorda. I så fall bör man meddela sin arbetsledare. Man ska ha rätt att prata med en journalist även på arbetstid.

Men vad tänker du då om att chefen i det här fallet frågade när intervjun gjordes?

– Nu vet jag inte varför personen frågade. Vi ska inte efterforska den typen av information. Vad ska vi ha den till, tänker jag. Det är olyckligt.

Kommer du att vidta några åtgärder?

– Med anledning av det här så kommer jag att ha ett samtal om vad som föranledde den här frågan. Det kommer jag att ta med mig till ledningsgruppen under måndagen. Jag förutsätter att min personal känner till hur det fungerar.

Känner du till att en medarbetare har anmält att en arbetsledare ska ha efterforskat vem som skrivit ett anonymt brev?

– Det har nämnts för mig. Om det är utrett ska jag låta vara osagt. Är det så är det allvarligt. Man ska inte efterforska en källa, säger Ola Westin.