År 2016 fick undersköterskorna på Kungsbackas äldreboenden beskedet att deras nattpass skulle kortas från tio till nio timmar. Resultatet blev att de fick arbeta fler nattpass för att komma upp i samma arbetstid och lön.

Beslutet drevs igenom men bara en kort tid efter att de nya schemana införts larmade både personalen och Kommunal om att tiden för återhämtning blev för kort mellan arbetspassen. Charlotta Adolfsson som arbetar natt på Måhaga äldreboende menar att arbetsmiljön blivit markant sämre efter att förändringen infördes.

–Jag behöver arbeta två extra nattpass på sex veckor. Det gör att min återhämtning förkortats och att jag får ställa om mitt dygn fler gånger än förut. Det var tufft redan innan men nu går jag runt som i ett töcken mellan nattpassen. Jag har blivit mycket tröttare, säger hon.

Charlotta Adolfsson berättar att flera kollegor valt att gå ner i arbetstid för att klara av att jobba på det nya schemat.

–Jag har minst tre kollegor som valt att gå ner i tid eftersom de inte orkar med fler nattpass. Då blir lönen lidande. Jag vet också kollegor som valt att säga upp sig. De skriker efter undersköterskor i hela landet, och ändå behandlar de oss såhär, säger hon.

Som KA tidigare rapporterat om införs modellen med kortare men fler nattpass i många kommuner runt om i Sverige. De kommuner KA pratat med uppger främst två anledningar till förändringen. Det första skälet som kommunerna uppger är att det är mer hälsosamt med korta nattpass. Men flera kommuner uppger också att de behöver göra förändringen för att kunna ställa om verksamheten så att heltid blir norm senast 2021, enligt avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting. På flera håll har personalen protesterat mot förändringen, och i kommuner som Kungälv och Stenungsund har modellen därför dragits tillbaka.

Att protesterna lyckats i andra kommuner fick Charlotta Adolfsson att starta en Facebook-grupp för att organisera motståndet mot schemaförändringen i Kungsbacka. På kort tid fick gruppen flera hundra medlemmar och undersköterskorna började driva frågan om att få bort de kortade nattpassen. Kollegan Marie Hoffman som arbetar dag och kväll på Måhaga äldreboende berättar att de kortade nattpassen även skapat problem och missnöje hos dagpersonalen.

–Vi har ju fått både tidigare och senare arbetstider. Ibland arbetar vi till tio på kvällen och sedan börjar vi vid sju på morgonen dagen därpå. Om du har en bit till jobbet så blir det inte många timmars sömn, säger hon.

Marie Hoffman.

Helena Jonason som är ordförande för Kommunals sektion i Kungsbacka berättar att man redan i riskbedömningen inför schemaförändringen hade farhågor om att tiden för återhämtning skulle bli lidande. Och bara en kort tid efter att modellen infördes började Kommunal få signaler från sina medlemmar om att återhämtningen mellan arbetspassen inte blev tillräcklig.

– Då lyfte vi att vi ville se en återgång till det tidigare schemat. Sedan dess har vi hela tiden påtalat det på olika sätt, och vår åsikt kvarstår, säger Helena Jonason.

Verksamhetschef Helené Ljungqvist säger till KA att beslutet om nio timmars nattpass står fast trots kritiken från personalen och facket.

–Men vi måste ha en bra dialog om hur vi kan förlägga arbetspassen så att återhämtningen och arbetsmiljön blir så bra som möjligt. För att ställa om till heltid som norm behöver vi hitta många nya lösningar. Det är en stor utmaning, säger hon.

Kommunal i Kungsbacka har också skickat in en förhandlingsförfrågan om att sänka nattpersonalens heltidsmått i kommunen, som i dag ligger på 36,33 timmar. Då skulle undersköterskornas nattpass kunna kortas samtidigt som de slipper arbeta fler nätter. Men kommunen har hittills inte gått med på att förhandla lokalt om sänkt heltidsmått för nattpersonalen.