Som KA tidigare rapporterat vill flera kommuner korta nattpassen, med konsekvensen att vårdpersonalen får arbeta fler nattpass för samma lön. Men i kommun efter kommun protesterar nu personalen mot att fler nattpass införs. I Kungälv och Stenungsund valde kommunen att dra tillbaka sina planer på kortade nattpass efter massiva protester.

Nu organiserar sig också hemtjänstpersonalen i Karlskrona kommun mot förslaget. Efter årsskiftet vill kommunen att nattpatrullen i hemtjänsten ska börja en timme senare, klockan 22 istället för 21. Nattpasset skulle då kortas från tio till nio timmar och personalen skulle behöva ta fler nattpass för att komma upp i samma arbetstid. Men Lena Fager som är arbetsplatsombud för nattpersonalen i Karlskronas hemtjänst menar att fler nattpass skulle leda till en kraftigt försämrad arbetsmiljö.

– Det blir mindre återhämtning med fler nattpass, det säger sig självt. Det är oacceptabelt att vi ska behöva arbeta fler nattpass för samma lön, säger Lena Fager.

Hemtjänstpersonalen har nu startat en namninsamling som ska lämnas till kommunpolitikerna, där hittills drygt 400 personer skrivit under. I Karlskrona, liksom i flera andra kommuner, motiverar arbetsgivaren schemaförändringen med att fler ska få möjlighet till heltid och att det ska bli mer hälsosamma scheman. Heléna Ottosson, hälsoutvecklare på Karlskrona kommun, hänvisar till att kommunen arbetar för att uppfylla de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som infördes 2016.

­– För att möjliggöra heltid måste vi se över hur vi förlägger arbetstiderna. Samtidigt vill vi ta ansvar för arbetsbelastningen för personalen, och där är arbetstiderna en viktig del. Forskningen visar att ju längre arbetspass, desto större risk för ohälsa och för att man gör fel i arbetet, säger Heléna Ottosson.

Men att det skulle finnas något forskningsstöd för att det är mer hälsosamt att jobba kortare men fler nattpass är tveksamt. Det menar Göran Kecklund som är professor på Stressforskningsinstitutet och som forskat på hur skiftarbete påverkar hälsan.

– Det går inte att säga att ”one size fits all” när det gäller arbetspassens längd. Det viktiga är att göra en riskanalys på varje enskild arbetsplats. Om arbetet är stressigt är det inte bra med för långa pass. Samtidigt är det viktigt med återhämtning mellan passen och då är det inte fördelaktigt med fler nattpass. Det är pest eller kolera, så det bästa vore förstås att korta nattpassen och samtidigt göra en arbetstidsförkortning, säger Göran Kecklund.

Johan Bohman, ordförande för Kommunals sektion i Karlskrona, är kritisk till att arbetsgivaren inte lyssnat in medarbetarnas synpunkter tillräckligt.

– När vi pratar om vi hur ska skapa en bättre arbetsmiljö är det viktigt att förankra det hos medarbetarna. Sådana här förändringar ska tas fram på arbetsplatsen, och inte på ett kontor. Bevisligen har man inte lyssnat in medarbetarna i det här fallet, säger Johan Bohman.

För Lena Fager framstår de kortade nattpassen snarare som en besparing än som en satsning på arbetsmiljön. Tidigare under året införde kommunen också en omorganisation, där nattpatrullen i hemtjänsten skulle åka själva i sina bilar istället för som innan då de åkte två och två.

– Det är klart att jag förstår att kommunen måste utnyttja resurserna på bästa sätt. Men vi i nattpersonalen har varit hårt ansatta. Och vi orkar inte hur mycket som helst, säger hon.

Även Johan Bohman tror att schemaförändringen är ett sätt för kommunen att spara in på resurserna.

– Det känns som att man vill göra en besparing. Samtidigt motiverar kommunen förändringen med att de vill skapa mer hälsosamma scheman. Där måste de vara ärliga med vad syftet egentligen är, säger han.

Också i Karlskoga planerar kommunen att korta passen för nattpersonalen, med konsekvensen att de behöver arbeta fler nattpass. Där har vårdpersonalen liksom i Karlskrona valt att starta en namninsamling mot förändringen. Även i Karlskoga har flera hundra personer skrivit under namninsamlingen, som ska lämnas till kommunens politiker.