Som KA tidigare rapporterat om har flera kommuner i Västsverige planerat att införa kortare nattpass, med konsekvensen att personalen får arbeta fler nätter för samma lön. Men i flera kommuner har undersköterskorna gått samman och organiserat sig mot de kortade nattpassen.

Hälsoscheman

Fler nattpass väcker protester

Arbetstider

I förra veckan lyckades undersköterskorna i Kungälv få förslaget om att korta nattpasset från tio till nio timmar hävt, efter intensiva protester. Nu lägger även Stenungsunds kommun förslaget om kortade nattpass på is. Undersköterskan och skyddsombudet Pernilla Spånell som arbetar natt på Tallåsens äldreboende är en av dem som organiserat sig mot de kortade nattpassen i kommunen.

– Det har varit ett stort engagemang i frågan. Förslaget skulle ju innebära fler nätter för samma lön, och vi har det tillräckligt tufft som det är nu. Både natt- och dagpersonalen har organiserat sig i frågan tillsammans. För dagpersonalen skulle kortare nattpass innebära att de får både tidigare morgnar och senare kvällar. Det påverkar ju hela livet med sådant som hämtning och lämning på dagis, säger Pernilla Spånell.

De kortade nattpassen är en del i ett nytt bemanningssystem som ska införas inom vård- och omsorgsverksamheten i Stenungsund. Men efter kritiken väljer nu kommunen att avvakta med att korta nattpassen. Susanne Albinsson, verksamhetschef för vård och omsorg i kommunen, menar att de som arbetsgivare varit för dåliga på att kommunicera i frågan.

– Vi har varit för otydliga i vår kommunikation och det har skapat oro. Vi har som mål att medarbetarna inte ska arbeta längre pass än åtta till nio timmar, eftersom det inte är hälsosamt med långa pass. Men det är inte alls givet att kortade nattpass skulle innebära fler nattpass. För att komma upp i heltid kan tiden läggas på mötestid, utbildning eller kvällspass. Vi har inte specificerat vad den extra tiden ska användas till, säger hon.

Ylva Olsson.

Hälsoscheman

Uppror mot fler nattpass lönade sig

Arbetstider

Men argumentet att tiden som frigörs från nattpassen skulle kunna läggas på möten och utbildning tror inte Pernilla Spånell är realistiskt. Personalen har inte fått några löften om varken arbetstidsförkortning eller att slippa extra nattpass. Hon känner sig inte heller trygg med kommunens nya besked om att avvakta med att korta nattpassen.

­– Även om arbetsgivaren nu sagt att de ska avvakta måste vi fortsätta att organisera oss mot det här. Vi har en namnlista med runt 200 namn som vi planerar att lämna in till kommunfullmäktige. Vi kommer att kämpa för att få bort det här förslaget helt och hållet, säger hon.