I dag fyller centret tio år. Hur tycker du att läget är för de papperslösa jämfört med när ni bildades av LO och TCO år 2008?

– De papperslösa är ännu mer utsatta jämfört med för tio år sedan. Det politiska klimatet är hårdare och kallare. De papperslösa är därför mer rädda att hävda sin rätt, genom att till exempel vända sig till oss för rådgivning och hjälp när de har råkat illa ut.

Ni har bland annat protesterat mot att polisen ska få större möjlighet att göra kontroller på arbetsplatser för att spåra upp papperslösa arbetare som kan gripas och utvisas. Men är det inte bra att försöka förhindra att det finns arbetsplatser där papperslösa utnyttjas?

– Vi tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket gör kontroller och inspektioner av arbetsmiljön. Då ska fokus vara på att sätta dit arbetsgivare som utnyttjar papperslösa under dåliga förhållanden. Men vi kan inte kriminalisera arbete, oavsett om det utförs av någon som har rätt arbeta i Sverige eller inte.

– Därför bör papperslösa som utnyttjas ha rätt att med stöd av facket driva sin rätt mot arbetsgivare, i förhandling eller domstol, utan att de grips av polisen eller utvisas.

Ni har stöd av TCO för detta krav, men inte av LO som står bakom den hårdare linjen med polisens arbetsplatskontroller som den socialdemokratiskt ledda regeringen införde. Känns det inte konstigt för er att LO har den uppfattningen samtidigt som de står bakom Fackligt center för papperslösa?

– Jo, vi är kritiska till det. Fackföreningsrörelsen är en frihetsrörelse som bygger på principen om alla människors lika värde. Den principen måste även omfatta de papperslösa. Annars abdikerar vi från uppfattningen om alla människors lika värde.

Men LO menar ju att de papperslösa inte har rätt att arbeta i Sverige, om polisen med kontroller kan stoppa det så kan inte arbetsgivare utnyttja människor som i dag arbetar med usla löner och villkor. Ligger det inte någonting i det?

– Det regnar även om jag är emot regn. Vi kan aldrig förhindra att det finns papperslösa som väljer att arbeta i Sverige, men vi kan se till att de vågar hävda sin rätt mot arbetsgivare som utnyttjar dem.

– Vid vår jubileumsfest i kväll ska jag säga att för hundra år sedan, 1918, var Sverige ett fattigt utvandrarland. Omkring 20 procent av befolkningen lämnade landet i hopp om ett bättre liv någon annanstans.

– Nu är det andra som vill komma hit i hopp om ett bättre liv här. Det kan aldrig vara kriminellt.

Hur tycker du att det fackliga engagemanget för de papperslösa är?

– Vi åker nu runt till de 34 fackliga centrala och lokala organisationer som står bakom Fackligt Center för papperslösa. Vår önskan är att de driver de papperslösas ärenden mer engagerat. Det händer tyvärr att vi möter ombudsmän som undrar varför det ska lägga ner tid och kraft på det.

Kommunal och Kommunals avdelning i Stockholm är två av de organisationer som står bakom Fackligt center för papperslösa. Hur tycker du att deras engagemang är?

– Mycket bra. Jag har bara lovord att säga om Kommunal. Avdelningen driver på ett bra sätt de ärenden vi lämnar över till dem. Vi har ett bra stöd av Kommunals förbundsledning som har markerat att vårt arbete är viktigt och betydelsefullt.

Vad hoppas du ska hända för att de papperslösa ska få bättre villkor under de närmaste tio åren?

– Jag hoppas att vi får en generösare migrations- och asylpolitik som också stärker de papperslösas rättigheter.