De som arbetar natt på äldreboenden jobbar ofta lite längre arbetspass, för att de ska kunna jobba färre pass och därmed få tid till återhämtning. Nu vill flera kommuner i västra Sverige korta nattpassen från tio timmar till nio och ibland åtta timmar.

– Det som händer då är att du får jobba ett antal nattarbetspass mer i månaden utan att du får en krona mer. Om du går ner från tio timmar till åtta timmar blir det två timmar över som ska arbetas någon annanstans. Du kan gå in och täcka för sjukfrånvaro och på så sätt slipper arbetsgivaren lägga pengar på vikarier, säger Anna Skarsjö, avdelningsordförande för Kommunal Väst.

Hon säger att nattarbetare behöver arbeta färre pass för att få mer tid för återhämtning, och att nattpass på åtta timmar skulle innebära att de som arbetar natt får arbeta lika många pass som de som arbetar dag.

– Det är klart att det långa passet inte heller är bra, men den stora bristen är att du jobbar mellan 00 och 05, när kroppen säger att man ska sova. Att arbeta natt gör människor sjuka, du förkortar din livstid med tio år. Man behöver fler dagar på sig för återhämtning, säger Anna Skarsjö.

Enligt henne provade man kortare nattarbetspass på ett boende i Göteborg, men efter bara några månader var över hälften av nattpersonalen sjukskriven. Inte heller dagpersonalen vill att nattpassen kortas, eftersom det innebär att de måste börja tidigare och sluta senare.

I Mölndals kommun samlades ett 50-tal undersköterskor och vårdbiträden för några veckor sedan och protesterade mot den ”centrala natteffektivisering” som kommunen ville genomföra på alla boenden. Efter det har politikerna backat och nu ska beslut fattas för varje enskilt boende i stället.

Anna Skarsjö hoppas att det innebär att de besparingar som ska göras på äldreomsorgen inte görs genom att korta nattpassen.

Kortare nattpass är även på gång i flera stadsdelar i Göteborgs stad och i Orust kommun. Dessutom har Kommunal Väst efter att ha skrivit en debattartikel om frågan fått veta att det redan har genomförts på flera ställen, bland annat Lerums kommun.

– Det är en väldigt het fråga. Den är viktig både för dagpersonalen och nattpersonalen, det var länge sedan jag såg en sådan uppslutning bland medlemmar som är engagerade. Det är en otroligt stor brist på vårdpersonal och så påstår man att man ska vara en attraktiv arbetsgivare, det rimmar illa, säger Anna Skarsjö.