Som KA tidigare rapporterat om har busschaufförerna i Uddevalla fått utstå hot och våld i samband med att de frågat resenärerna om biljetter. Det har handlat om allt ifrån hotfulla kommentarer till fall där busschaufförer misshandlats i samband med biljettviseringen. Därför lade Kommunal ett skyddsstopp på biljettkontrollerna.

Nu har arbetsgivaren Uddevalla Omnibus presenterat en åtgärdslista och Arbetsmiljöverket har hävt skyddsstoppet. När KA når skyddsombudet Bekim Gashi ska han precis gå på ett arbetspass bakom ratten.

Han är missnöjd med att de inte fick igenom sitt främsta krav, nämligen att ta bort bussförarnas ansvar för biljettkontrollerna. Uddevalla Omnibus kör på uppdrag av Västtrafik, som i sin tur sade nej till att ta bort biljettviseringen.

Västtrafik har tidigare sagt till KA att det är uteslutet att ta bort biljettviseringen, bland annat eftersom den står för hälften av intäkterna.

– Det känns inte okej alls. Det är tydligt att pengar går före vår säkerhet. Det känns inte som att arbetsgivaren tar hoten och våldet på tillräckligt allvar. Ibland undrar man om vi ska behöva vänta tills någon blir knivskuren eller allvarligt skadad innan de förstår allvaret, säger Bekim Gashi.

På Uddevalla Omnibus åtgärdslista mot hoten och våldet finns åtgärder på både kort och lång sikt. Något som kommer att införas den närmaste tiden är att fler kontrollanter kommer att patrullera bussarna. Det finns också förslag på att bemanna med ordningsvakter på en del av bussarna. En annan åtgärd som ska diskuteras är att busschaufförerna ska erbjudas att bära kroppskameror som filmar allt som förarna utsätts för, så att de kan övervakas i realtid.

Uddevalla Omnibus ska nu tillsammans med skyddsombudet Bekim Gashi kartlägga på vilka linjer och vid vilka tider som de flesta hoten inträffar. Bekim Gashi är positiv till flera av arbetsgivarens åtgärder, men poängterar att det är viktigt att de verkligen kommer på plats snabbt.

– Särskilt att ha fler kontrollanter på bussarna tror jag kan höja säkerheten för busschaufförerna. Det är en bra åtgärd, men det gäller att de satsar ordentligt för att få till en bättre säkerhet nu, säger Bekim Gashi.

Till KA säger Uddevalla Omnibus VD, Claes Burman Barkebo, att ambitionen är att fler kontrollanter och ordningsvakter på bussarna ska vara på plats under veckan.

– Det är de akuta åtgärderna. Men vi föreslår ett helt batteri av åtgärder som vi kommer att diskutera vidare med skyddsombuden, säger Claes Burman Barkebo.

Lena Johansson på Västtrafiks presstjänst säger att frågan om hot och våld mot chaufförerna är något som Västtrafik arbetar med kontinuerligt. Samtidigt står Västtrafik fast vid att det inte är aktuellt att ta bort busschaufförernas ansvar för biljettviseringen.

– Biljettviseringen står för en stor del av våra intäkter och att ta bort biljettviseringen är inte lösningen på problemet med hot och våld. Det är ett samhällsproblem som vi jobbar mot tillsammans med alla våra trafikföretag, säger hon.

Men på frågan om Bekim Gashi känner sig trygg med att fortsätta att utföra biljettviseringen under dagens arbetspass svarar han tydligt.

– Nej, det gör jag inte. Vi får försöka undvika konflikter så gott det går tills säkerhetsåtgärderna är på plats. Så länge har jag bestämt mig för att inte ens säga till om resenärernas biljetter är ogiltiga. Som det är nu går det bara inte att utsätta sig för den risken, säger han.